ORDONANȚĂ nr.105 din 30 august 1999
pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.301/2002 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației începând cu luna decembrie 2002
  H.G. nr.218/2003 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației începând cu luna martie 2003
  O. nr.97/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Instrucțiunilor pentru decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită cu mijloacele de transport auto și fluviale, acordate în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată și modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare
  H.G. nr.614/2003 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației începând cu luna iunie 2003
  H.G. nr.1.006/2003 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației începând cu luna septembrie 2003
  H.G. nr.1.383/2003 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației începând cu luna decembrie 2003
  L. nr.519/2003 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.439/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003
  H.G. nr.263/2004 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației începând cu luna martie 2004
  H.G. nr.1.297/2004 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii și a unor venituri ale populației începând cu luna septembrie 2004
  L. nr.512/2004 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
  Decizie nr.77/2005 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale
  O.U.G. nr.107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății


Miercuri, 24 aprilie 2024, 02:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.