ORDONANȚĂ nr.105 din 30 august 1999
pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.105 din 30 august 1999
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.189/2000 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 320/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 426/31 aug. 1999 text
Republicare: M.Of. nr. 112/13 feb. 2020
Functie activa:
Modifică: D.-L. nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
introduce lit. a1 la art. 1 alin. (2)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
Modificată: O.U.G. nr.242/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
modifică art.2 și art.3
  L. nr.367/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.242/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
modifică art.5 lit.c și d care devin lit.c, art.7 alin.(1), (2) și (4), art.9, art.10 alin.(1) și (3), art.11
Referită de: H.G. nr.127/2002 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
Modificată: L. nr.319/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000
introduce art. 61, art.12; modifică art. 7, alin. (2).
  L. nr.586/2002 pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
modifică art.1 lit.c și prorogă termenul prevăzut de art.7 alin.(2) la data de 31.dec.2003
  L. nr.323/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
modifică art.1 lit. f), art.7 alin. (1), art.9 ; introduce lit.g) la art. 1, alin. (4) la art. 2, alin. (11) si (12) la art. 7; proroga termenul prevazut la art.7 alin. (2) pâna la data de 31 dec. 2006
  L. nr.148/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
- modifica art. 7 alin. (2)
  H.G. nr.1.765/2005 privind indexarea unor venituri ale populației începând cu luna ianuarie 2006
  H.G. nr.1.768/2006 privind indexarea unor venituri ale populației începând cu luna ianuarie 2007
- indexare venituri
  L. nr.204/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
- modifică art. 2 alin. (1) și (2), art. 3; abrogă art. 2 alin. (3)
dispune republicarea
  H.G. nr.1.147/2008 privind indexarea unor indemnizații acordate în baza unor legi speciale
- indexare indemnizație
  L. nr.176/2008 pentru modificarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
- modifică art. 2
  L. nr.296/2009 pentru completarea art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
- introduce alin. (2) la art. 1
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 7 alin. (4)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.143/2014 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
- modifică art. 2, art.3
dispune republicarea
  L. nr.237/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
- modifică art. 61
  L. nr.159/2019 pentru modificarea și completarea Decretului- lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
- modifică art. 61, art. 7 alin. (2)
  L. nr.185/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
- modifică art. 9
  L. nr.211/2019 pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constitute în prizonieri si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice
- modifică art. 2, art.3, art. 10 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.248/2019 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
- modifică art. 2 alin. (2) si art. 3
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 112/13 feb. 2020
Modificată: L. nr.154/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
- modifică art. 5 partea introductivă si art. 9; introduce art. 31
Referită de: Decizie nr.68/2023 DECIZIA nr. 68 din 9 octombrie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 31 alin. (3)
Modificată: L. nr.386/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice si pentru stabilirea unor măsuri bugetare
- modifică art. 5 lit. c); introduce art. 41 la data de 1 ianuarie 2025


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 20:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.