ORDONANȚĂ nr.94 din 30 august 1999
privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.94 din 30 august 1999
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.87/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 310/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 424/31 aug. 1999 text
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.440/1999 privind Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei (abrogat prin H.G. nr.868/2003)
înlocuiește denumirea de Agent guvernamental pentru Consiliul Europei cu denumirea de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.87/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
Modificată: O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art. 1 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (4), art. 8 alin. (6), art. 9, art. 10 alin. (3), art. 14, art. 15; abrogă art. 16
  L. nr.194/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  O.U.G. nr.48/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
- modifică art.7 alin.(1), art.8 alin.(4), art.10 alin.(4), art.11; introduce art.81
  L. nr.191/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 48/2008 și modifică art. 81 alin. (2)
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 7 alin. (3); introduce alin. (31) și (32) la art. 7
dispune republicarea
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.U.G. nr.21/2013 pentru modificarea și completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
- modifică art. 5 alin. (1); intoduce alin. (11) - (19) la art. 5
dispune republicarea
  O.U.G. nr.106/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum si pentru reglementarea modalitătii de executare a unor hotărâri ale Curtii Europene a Drepturilor Omului
- modifică art. 10
dispune republicarea


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 21:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.