LEGE nr.99 din 26 mai 1999
privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
Descriptori | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.99 din 26 mai 1999
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 164/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 236/27 mai. 1999 text
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.58/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizarii și lichidarii judiciare
Modifică: D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D.-L. nr.1.233/1887 CODUL DE COMERȚ
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
modifică art. 8 lit. i; introduce art. 1331-1332, alin. (21) la art. 277
  L. nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (abrogata prin O.U.G. nr.43/2006)
  L. nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
  O.U.G. nr.10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar și a pierderilor din economie (abrogata prin L. nr.469/2002)
abrogă art.7-9
  O.G. nr.51/1997 privind operatiunile de leasing și societatile de leasing
modifică art.1, art.3, art.4, art.5, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11-14, art.15 lit.a, b, c, art.16 alin.2, art.24, art.25; introduce art.11 și 12, cap.I1 cu art.31-33, art.241 și 242; abrogă art.6, art.16 alin.3
  O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
modifică art.1-3, Titlul cap.II, art.4-5, art.6 alin.(1) și (4), art.8 alin.(3), art.9 alin.(1)-(61), art.10, art.13-15, art.19, Titlul cap.IV, art.24, art.26-28, Titlul cap.V, art.31-33, Titlul cap.VII, art.34 alin.(1), art.41; introduce art.41- 43, alin.(41) la art.9, alin.(51) la art.9, art.151 și 152, cap.V1 - V3, art.341, cap.VII1; abrogă art.6 alin.(2), art.8 alin.(1) și (2), art.11, Titlul secțiunii I a cap.III, Titlul secțiunii a II-a a cap.III, art.20, art.21 alin.(3), art.22, Titlul secțiunii I a cap.IV, art.25, Titlul secțiunii a II-a a cap.IV, art.29-30, art.35, art.37-38, art.40
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.181/1999 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
Modificată: O.G. nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
încetează la 1 ian 2000 atribuțiile Curții de Conturi în domeniul controlului financiar preventiv, așa cum este reglementat prin prevederile art. I pct. 3, 4, 10, 11 și 21 din L. nr. 99/1999
  O.G. nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (abrogata prin L. nr.297/2018)
abrogă art. 45-48, art. 51-52 din titlul VI
  O.U.G. nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (abrogata prin O.U.G. nr.23/2004)
înlocuiește sintagma "Fondul Proprietății de Stat" cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului"
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
modifică din Titlul VI art.2 lit. a) si c), art.6 alin. (5) lit. g) si h), art. 10 alin. (1), art. 15, art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 28, art. 36 alin. (1), art. 57 alin. (2), art. 68 alin. (2), art. 71 alin. (3), art. 75 alin. (1), art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1) si (2), art. 88 alin. (2), art. 91 alin. (1), art. 92 alin. (1), art. 93 alin. (1) lit. b) si alin. (3), art. 94, art. 98 alin. (1); abrogă din Titlul VI art. 6 alin. (5) lit. n), art. 86.
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, titlul VI


Joi, 08 decembrie 2022, 10:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.