LEGE nr.81 din 11 mai 1999
Legea datoriei publice
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.81 din 11 mai 1999 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 200/1997
Încadrare: act normativ (lege organica)
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 215/17 mai. 1999 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.91/1993 privind datoria publica
totodata, modifică:
O.G. nr.36/1995 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (abrogata prin O.U.G. nr.146/2002)
abrogă dispozițiile referitoare la L. nr.91/1993
Modifică: L. nr.72/1996 privind finanțele publice (abrogata prin L. nr.500/2002)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.153/1999 pentru promulgarea Legii datoriei publice
Referită de: O. nr.1.631/1999 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr.81/1999 (abrogat prin H.G. nr.2.415/2004)
  O. nr.672/2000 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea Ordinului nr.1.631/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr.81/1999 (abrogat prin H.G. nr.2.415/2004)
  O. nr.1.987/2001 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.1.631/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr.81/1999 (abrogat prin H.G. nr.2.415/2004)
Modificată: O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
Abrogată: L. nr.313/2004 LEGEA datoriei publice
Derogari:
  L. nr.179/2003 privind cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din domeniul protecției mediului înconjurător
  O.U.G. nr.42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanței statului provenite din executarea garanției emise pentru împrumutul extern acordat Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.
art. 32
  O.U.G. nr.18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A.


Vineri, 21 iunie 2024, 07:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.