Ordonantă nr.115 din 14 decembrie 2023
de urgentă privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.115 din 14 decembrie 2023
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 1139/15 dec. 2023
Functie activa:
Modifică: L. nr.82/1991 Legea contabilității
- modifică art. 42 alin. (1); introduce alin. (31) la art. 34 si pct. 41 la art. 41
  O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- Sanctiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. f) se aplică începând cu data de 1 octombrie 2024 pentru operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce functionează pe bază de plăti cu cardul, precum si de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, pentru săvârsirea, începând cu acest termen, a faptei prevăzute la art. 10 lit. cc) din aceeasi ordonantă de urgentă
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- prevederile art. 49 alin. (3) se aplică începând cu anul 2025
  O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 98 alin. (2)
  L. nr.85/2003 LEGEA MINELOR
- Termenul prevăzut la art. 3 pct. 17 1 lit. a) pct. (i) se prorogă până la data de 31 decembrie 2024
  L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
- prevederile art. 321 alin. (1), (2), (3) si (4) intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2025
  O.G. nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
- prorogă termenul prevăzut la art. III din L. nr. 352/2015 până la data de 31 decembrie 2024
  L. nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
- modifică art. 3 alin. (1) lit. e), art. 4 alin. (1) si (4), art. 41 alin. (1) si art. 8; introduce lit. d) si e) la art. 2 si alin. (3) la art. 12; abrogă art. 7
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 181 alin. (3), art. 181 alin. (8) partea introductivă, art. 183 alin. (2), art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 2, art. 25 alin. (3) lit. j) si k), art. 25 alin. (4) lit. i) partea introductivă, art. 25 alin. (4) lit. t), art. 25 alin. (13), art. 26 alin. (1) lit. c) partea introductivă, art. 26 alin. (1) lit. d)-f), art. 31, art. 36 alin. (3), art. 37 alin. (3), art. 402 alin. (4), art. 42 alin. (3), art. 42 alin. (4), art. 423 alin. (2) lit. e), art. 425 alin. (4), art. 427 alin. (3), art. 47 alin. (1) lit. h), art. 47 alin. (3) lit. g), art. 47 alin. (4), art. 48 alin. (2), art. 52 alin. (2), art. 52 alin. (7), art. 54, art. 541, art. 68 alin. (5) lit. a) si r), art. 68 alin. (6), art. 76 alin. (2) lit. k) si m), art. 76 alin. (3) lit. a1), art. 76 alin. (41) lit. h), art. 76 alin. (6), art. 78 alin. (2) lit. a) pct. v), art. 84 alin. (1), (3), (7) si (10), art. 89, art. 113 partea introductivă, art. 118 alin. (1), (4), (5) si (7), art. 118 alin. (22) si (23) - se aplică începând cu veniturile anului 2024 -, art. 119 alin. (2)-(4), art. 120 alin. (6), art. 1201 alin. (21), art. 122 alin. (4) lit. c), art. 123 alin. (1), art. 123 alin. (2), art. 123 alin. (7), art. 1231 alin. (1), (3) si (31), art. 1231 alin. (5) si (6), art. 1351 alin. (2), art. 136 lit. e), art. 1384 alin. (1), art. 139 alin. (1) lit. j) si l), art. 142 lit. aa1) pct. 8, art. 142 ultima teză a lit. aa1), art. 146 alin. (5) si (56), art. 147 alin. (11), art. 151 alin. (10), art. 154 alin. (1) lit. a) si i), art. 157 alin. (1) lit. m) si o), art. 168 alin. (3) si (5), art. 169 alin. (11), art. 1741 alin. (19) - se aplică începând cu veniturile aferente anului 2024 -, art. 2204 alin. (1) lit. h) si j), art. 2207 alin. (1)1), art. 291 alin. (2) lit. e) pct. 3, art. 326 alin. (4) lit. b) si c), art. 326 alin. (41) lit. a), art. 345 alin. (3), art. 406 alin. (2) si (3), art. 408 alin. (2), art. 4146 alin. (4), art. 41414alin. (4), art. 418 alin. (2), art. 426 alin. (1) si (2), art. 429 alin. (1) si (2), art. 439 alin. (4),art. 445 lit. b) si c); introduce alin. (15) la art. 181, alin. (14) la art. 183, pct. 31la art. 25 alin. (3) lit. b), lit. k1) la art. 25 alin. (3), alin. (121) la art. 25, alin. 12 la art. 26, lit. i1) la art. 28 alin. (12), alin. (71) la art. 402, alin. (21) la art. 427, alin. (13)-(19) la art. 45, lit. i) la art. 47 alin. (1), alin. (11) la art. 47, alin. (22) si (23) la art. 48, alin. (32) la art. 48, alin. (51) la art. 52, alin. (24) si (25) la art. 56, art. 601, lit. k3) si k4) la art. 68, lit. i) si j) la art. 76 alin. (41), alin. (8)-(14) la art. 76, art. 841, art. 1011, lit. e) la art. 113, alin. (24)-(28) la art. 133, alin. (3) la art. 1351, art. 1385, pct. 9 si 10 la art. 142 lit. aa_1), alin. (23) la art. 146, lit. f4) si f5) la art. 153 alin. (1), lit. i) la art. 155 alin.(1), lit. v) la art. 157 alin. (1), art. 1574, alin. (13) la art. 168, alin. (23) la art. 168, lit. a1) la art. 169 alin. (1), alin. (23) la art. 2206, alin. (41) la art. 298, lit. a1) la art. 326 alin. (41), art. 3421, alin. (4)-(10) la art. 345, lit. d) la art. 445; abrogă art. 22 alin. 101, art. 25 alin. (4) lit. i1), i2) si t), art. 423alin. (4), art. 47 alin. (2), art. 47 alin. (5) si (6), art. 56 alin. (11), (13)-(110), (21) si (22), art. 68 alin. (7) lit. k2), art. 681 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 76 alin. (4) lit. s) si x), art. 76 alin. (41) lit. g), art. 83 alin. (2), art. 84 alin. (11), art. 88, art. 101 alin. (9), art. 123 alin. (13), art. 123 alin. (3)-si (4), art. 1231alin. (4), art. 130 alin. (7)-(10), art. 1383, art. 1384 alin. (3) si (4), art. 142 lit. q) si z), art. 142 lit. aa1) pct. 7; aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4) - (6) se suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2024 si până la data de 31 decembrie 2026 inclusiv
dispune republicarea
  L. nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
- prorogă termenul prevăzut la art. III până la data de 31 decembrie 2024.
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică art. 14 alin. (1)
  O.U.G. nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. XII
  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- aplicarea prevederilor art. 210 se suspendă până la data de 1 ianuarie 2025.
  L. nr.133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
- modifică art. 11 (cu referire la data intrării în vigoare la 1 ianuarie 2025)
  L. nr.195/2020 privind statutul personalului feroviar
- aplicarea prevederilor art. 34 si 35 se suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2024 si până la data de 1 ianuarie 2025.
  L. nr.236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescăresti si de acvacultură
- prorogă termenul prevăzut la art. 9 pana la data de 1 ianuarie 2025, iar termenul de aplicare se prorogă până la data de 31 decembrie 2027
  O.U.G. nr.131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
- modifică art. IV
  L. nr.322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- abrogă prevederile referitoare la reportarea burselor private din cadrul art. II alin. (2) - la data de 1 ianuarie 2024
  O.U.G. nr.41/2022 Ordonantă de urgentă pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport si de abrogare a art. XXVIII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică titlul, art. 1, art. 2 pct. 2, art. 2 pct. 3, art. 2 pct. 6, art. 2 partea introductivă a pct. 9, art. 2 pct. 9 lit. e), f) si i), art. 2 pct. 12, art. 3, art. 5, art. 7, art. 8 alin. (12), art. 10 alin. (1) si art. 11 alin. (1); introduce pct. 11, 12 si 13 la art. 2, pct. 21 la art. 2, lit. a1) la art. 4 alin. (1), lit. b1) la art. 4 alin. (1), art. 81, art. 82, art. 83, alin. (3) la art. 9 si, la data de 1 iulie 2024, art. 131; la data de 1 iulie 2024 abrogă art. 13

Titlu nou: Ordonanță de urgență pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  O.U.G. nr.63/2022 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situatii de risc de deprivare materială si/sau risc de sărăcie extremă, suportate partial din fonduri externe nerambursabile, precum si unele măsuri de distribuire a acestuia
- abrogă art. 20 alin. (3)
  O.U.G. nr.82/2022 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investitii destinate capacitătilor de prestare de servicii si retehnologizării, în vederea refacerii capacitătii de rezilientă
- modifică art. 5 alin. (2) si art. 13 alin. (5)
  L. nr.210/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri si pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
- modifică art. III lit. b)
  O.G. nr.16/2022 Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte măsuri financiar-fiscale
- abrogă art. VI alin. (2) la data de 1 ianuarie 2024
  L. nr.246/2022 privind zonele metropolitane, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 25
  L. nr.322/2022 pentru completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
- prorogă termenul prevăzut la art. II până la data de 1 ianuarie 2025
  O.U.G. nr.34/2023 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- prevederile art. III se aplică si în anul 2024
  O.U.G. nr.36/2023 Ordonantă de urgentă privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finantate în perioada de programare 2014—2020
- termenele prevăzute la art. 9 alin. (3) si la art. 31 alin. (3) se prorogă până la data de 31 iulie 2024.
  L. nr.198/2023 Legea învătământului preuniversitar
- modifică art. 248 alin. (2) si alin. (21); aplicarea prevederilor art. 63 alin. (4), art. 78 alin. (8), art. 105 alin. (10) se suspendă până la începutul anului scolar 2025—2026; prorogă: a) prevederile art. 67 alin. (4), (6), (7), (8) până la începutul anului scolar 2025—2026; b) prevederile art. 116—art. 11) până la începutul anului scolar 2025—2026; c) prevederile art. 131 alin. (11) până la începutul anului scolar 2025—2026; d) prevederile art. 138 alin. (5) până la începutul anului scolar 2025—2026; e) prevederile art. 139 alin. (2) lit. d), alin. (3), (7) până la începutul anului scolar 2025—2026; f) prevederile art. 23 alin. (1) lit. f) si art. 207 alin. (11) până la începutul anului scolar 2025—2026; g) prevederile art. 217 alin. (3) până la începutul anului scolar 2025—2026; h) art. 77 alin. (4) până la data de 1 ianuarie 2025; Finantarea în baza si în limitele costului standard / elev /prescolar /anteprescolar, potrivit dispozitiilor art. 139 alin. (1), (2) lit. a)—c), (4) si (9)—(16) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2024
  L. nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitătii financiare a României pe termen lung
- modifică art. III pct. 2, art. III pct. 15, art. III pct. 30, art. III pct. 39, art. III pct. 55, art. XXXII alin. (1) si (2), art. LIX alin. (4), art. LXV pct. 4 si art. LXV pct. 9; termenele prevăzute la alin. (3) al art. XVII, alin. (6) al art. XVIII, la alin. (7) al art. XX si la alin. (7) al art. XXIX se prorogă până la data 30.06.2024; introduce alin. (71), (72) si (11) la art. XXXVII; abrogă art. XVII alin. (2) lit. b); prevederile intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, cu exceptia art. LXV pct. 4 si pct. 9, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2024
  O.U.G. nr.90/2023 Ordonantă de urgentă pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în tinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergentă, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
- prevederile art. IV se aplică si în anul 2024

- modifică art. XXI alin. (1)
Completează: O.U.G. nr.120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea
- modifică art. 10 alin. (1) si art. 132- la data de 1 iulie 2024; introduce alin. (7) la art. 10
  O.U.G. nr.113/2022 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiatilor din Ucraina, precum si acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investitii destinate retehnologizării IMM-urilor
- introduce art. 152 , alin. 22 la art. 17, alin. 32 la art. 17, alin. (6) la art. 17
  L. nr.199/2023 Legea învătământului superior
- introduce alin. (19) la art. 260
  O.U.G. nr.81/2023 Ordonantă de urgentă privind consolidarea capacitătii institutionale a Ministerului Finantelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- introduce alin. (5) la art. VI
Suspendă: L. nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
- în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024
  L. nr.5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de interventie din cadrul serviciilor civile care asigură asistentă publică medicală de urgentă si prim ajutor calificat
- aplicarea prevederilor legii se suspendă până la data de 1 ianuarie 2025
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.127/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri bugetare.
- modifică art. VII alin. (4); introduce alin. (6) si (7) la art. I; abrogă art. XIV lit. c)
  O.U.G. nr.2/2024 Ordonantă de urgentă privind amânarea punerii în aplicare a Deciziei (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine si kerosen
- abrogă art. LVI alin. (1)
  O.U.G. nr.10/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. XXVI alin. (4)
  L. nr.47/2024 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2022 privind modificarea art. VIII alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene si pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene si modificarea altor acte normative
- modifică art. VII alin. (3), art. XLVIII alin. (5)
  O.U.G. nr.31/2024 Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- abrogă art. XLV alin. (3)

- abrogă art. XIV lit. a)
  O.U.G. nr.43/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. LXXV alin. (1)


Joi, 30 mai 2024, 11:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.