HOTĂRÂRE nr.5 din 14 ianuarie 1999
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.5 din 14 ianuarie 1999
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 26/25 ian. 1999
Functie activa:
Se referă la: L. nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (abrogata prin L. nr.165/2018)
Functie pasiva:
Vezi și: O. nr.137/1999 al ministrului muncii și protecției sociale privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 1999, potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.5/1999
  O. nr.455/1999 al ministrului muncii și protecției sociale privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 1999, potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.5/1999
Modificat: O. nr.46/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2002
modifică valoarea nominală indexată a unui tichet de masă pentru sem.I/2002
  O. nr.344/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2002
modifică valoarea nominală indexată a unui tichet de masă pentru sem.II al anului 2002
  O. nr.42/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2003
modifică valoarea nominala indexata a unui tichet de masa pentru semestrul I 2003
  O. nr.346/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2003
modifică valoarea nominala indexata a unui tichet de masa pentru semestrul II 2003
  O. nr.408/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2004
modifică valoarea nominala a unui tichet de masa pentru semestrul II 2004
  O. nr.33/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pe semestrul I 2005
modifică valoarea nominala a unui tichet de masa pentru semestrul I 2005
  O. nr.542/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2005
- modifica valoarea nominala a unui tichet de masa pentru semestrul II 2005
  L. nr.259/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
- modifică anexa
  O. nr.64/2008 al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2008
- modifică valoarea nominală a unui tichet de masă pentru sem. I 2008
  O. nr.464/2008 al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2008
- modifică valoarea nominală a unui tichet de masă pentru sem. II 2008
  O. nr.161/2009 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2009
-modifică valoarea nominală a unui tichet de masă pentru sem. I 2009
  O. nr.1.444/2009 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2009
- modifică valoarea nominală a unui tichet de masă pt. sem. II 2009
  O. nr.959/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2011
- modifică valoarea nominală a unui tichet de masă pentru sem. I al anului 2011
  O. nr.2.205/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2011
- modifică valoarea nominală a unui tichet de masă pentru sem. II al anului
  O. nr.820/2012 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2012
- stabilește valoarea nominală indexată a unui tichet de masă pentru sem. I al anului 2012
  O. nr.882/2013 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013
- stabilește valoarea nominală indexată a unui tichet de masă pentru semestrul I a anului 2013
  O. nr.2.209/2013 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale si persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii nominafe indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2013
- stabilește valoarea nominală indexată a unui tichet de masă pentru sem. II 2013
  O. nr.2.207/2014 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2014
- stabilește valoarea nominală indexată a unui tichet de masă pentru semestrul II 2014
Abrogat: H.G. nr.23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă


Duminică, 23 iunie 2024, 14:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.