LEGE nr.255 din 30 decembrie 1998
privind protecția noilor soiuri de plante
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.255 din 30 decembrie 1998
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 292/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 525/31 dec. 1998 text
Republicare: M.Of. nr. 65/26 ian. 2007
  M.Of. nr. 926/28 dec. 2011
  M.Of. nr. 230/1 apr. 2014
Functie activa:
Modifică: L. nr.64/1991 privind brevetele de invenție
  H.G. nr.152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de inventie (abrogat prin H.G. nr.499/2003)
abrogă dispozițiile referitoare la soiuri și hibrizi de plante din cap.III
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.480/1998 pentru promulgarea Legii privind protecția noilor soiuri de plante
Referită de: H.G. nr.200/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante (abrogat prin H.G. nr.984/2007)
Modificată: O.U.G. nr.190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
abrogă alin.(5) al art.40
  L. nr.381/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
abrogă art.43 și anexa
  L. nr.119/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante
- modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6 alin.(1), art.7, art.8, art.10, titlul cap.IV, art.11, art.12, art.13, art.14, art.15, art.16, art.17, art.18, art.19, art.20, art.21, art.22, art.23, art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, art.29, titlul cap.VII, art.30, art.31, art.32, art.33, art.34, art.36, art.37, art.38, art.40, art.41, titlul cap.XI, art.42 alin.(1), (2) și (3), art.44, art.45, titlul și alin.(1) ale art.46; introduce art.191, art.201, art.241, art.251, art.281, art.451- 453, anexa după art.46; abrogă art.35; în tot cuprinsul Legii nr.255/1998 sintagma "brevet de soi" se înlocuiește cu sintagma "brevet pentru soi"
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 65/26 ian. 2007
Modificată: L. nr.204/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante și a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 și la 19 martie 1991
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2 lit. g), j) și k), art. 6 alin. (1) lit. b), art. 7 alin. (3) lit. b), art. 11 lit. a) și c), art. 12 alin. (2), art. 15 alin. (7), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 18 alin. (1), (2), (4), (5), (7), (10) și (12), art. 19 alin. (1) și (2), art. 21 titlul, alin. (1) și (4), art. 24, art. 26 alin. (4), art. 28 alin. (2), art. 29 titlul, alin. (1), alin. (2) lit. e), art. 30, art. 31 alin. (5), art. 33 alin. (1), (4) și (10), art. 36 alin. (1) lit. d), art. 39 alin. (5) și (8), art. 40 alin. (5), art. 42 titlul și alin. (2), art. 47, art. 50 lit. m), art. 51 alin. (1) lit. b), alin. (2) și (3); introduce lit. l)-n) la art. 2, alin. (51) la art. 31, alin. (11) la art. 33, alin. (11) la art. 40; abrogă art. 12 alin. (1) lit. d), art. 18 alin. (3), (8), (9) și (11), art. 20, art. 29 alin. (3), art. 52 alin. (3); înlocuiește, în cuprinsul legii, termenul "Oficiu" cu abrevierea "ISTIS", anexa
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 926/28 dec. 2011
Modificată: L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 40 alin. (11), art. 41 alin. (3) și (4)
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 43; abrogă art. 22 alin. (3)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 44 alin. (4)
Republicare: M.Of. nr. 230/1 apr. 2014


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 22:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.