ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.69 din 29 decembrie 1998
privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.69 din 29 decembrie 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.166/1999 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 451/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 515/30 dec. 1998 text
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare și atestare, precum și intarirea disciplinei financiare in activitatea jocurilor de noroc
totodata, abrogă:
L. nr.87/1996 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare și atestare, precum și intarirea disciplinei financiare in activitatea jocurilor de noroc
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.166/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc (abrogata prin O.U.G. nr.77/2009)
Modificată: O.G. nr.36/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc (abrogata prin O.U.G. nr.77/2009)
modifică art.2, art.3, art.5; introduce alin.(2) la art.7, alin.(2) la art.9 și anexa nr.2; înlocuiește sintagma «Regia Autonomă "Loteria Națională"» cu «Compania Națională "Loteria Română"- S.A.» la art.6, anexa "Taxele anuale de autorizare care se percep pentru jocurile de noroc" cu anexa nr.1
  H.G. nr.671/2000 privind actualizarea nivelului taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activităților de jocuri de noroc
înlocuiește anexa nr.1
  L. nr.391/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc (abrogata prin O.U.G. nr.77/2009)
modifică art.6; introduce alin.(3) la art.9; înlocuiește denumirea "Ministerul Finanțelor" cu denumirea "Ministerul Finanțelor Publice" din cuprinsul ordonanței
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
Abrogată: O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc


Vineri, 19 aprilie 2024, 03:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.