Ordonantă nr.42 din 24 mai 2023
de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.42 din 24 mai 2023
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.358/2023 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 436/2023
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 459/25 mai. 2023
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă si a codurilor CAEN aferente acestora
- la 6 luni de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 42/2023
Modifică: L. nr.53/2003 Codul muncii
- modifică art. 1521alin. (3), art. 229 alin. (2), art. 2311 alin. (2) si (10), art. 269; introduce alin. (21) si (22) la art. 271
  L. nr.367/2022 privind dialogul social
- modifică art. 1 pct. 8, 20, 23, 25 lit. b) partea introductivă si pct. 30, art. 3 alin. (4), art. 11, art. 17 alin. (1) si (4), art. 20 alin. (3) lit. b) si d), art. 30 alin. (1) si (2), art. 31 alin. (1) lit. c) pct. (iii), art. 32 alin. (3), art. 34, art. 42 alin. (2) si (3), art. 44 alin. (3), art. 45 alin. (2) partea introductivă si lit. c) si e), art. 46, art. 48 alin. (3), art. 49 alin. (4), art. 51, art. 52 alin. (2) lit.b) si d), art. 52 alin. (4), art. 54 alin. (1) lit. B) lit. a), art. 54 alin. (3), art. 55 lit. A lit. a), art. 55 lit. B lit.) a) si c), art. 55 lit. C lit. a), art. 55 lit. D lit. a), art. 56, art. 61, art. 64 alin. (1) lit. a), art. 64 alin. (4) partea introductivă si lit. a) si b), art. 64 alin. (5), art. 67, art. 68, art. 71 alin. (1) lit. k), art. 76 alin. (3) lit. a), art. 78, art. 79 alin. (1) lit. A lit. d), art. 79 alin. (1) lit. B lit. c), art. 81, art. 82, art. 85 lit. f), art. 92, art. 97 alin. (3), art. 98 alin. (1)-(3) si (5), art. 99 alin. (3), art. 100 alin. (6), art. 102, art. 103, art. 104 alin. (2), art. 105, art. 106, art. 107 alin. (1) si (2), art. 109 alin. (2), art. 110 alin. (2) lit. d), art. 113 alin. (1), art. 126 lit. d), art. 129, art. 147 alin. (6), art. 155 alin. (4), art. 160 alin. (1), art. 175 alin. (1) lit.c), g) si h), art. 178 alin. (2), art. 179, art. 184, anexa nr. 2 pct. I subpct. 2, anexa nr. 3 pct. I subpct. 3 si anexa nr. 4 nr. crt. 4; introduce alin. (51)-(53) la art. 100, alin. (21) la art. 107, lit. i) la art. 175 alin. (1) si alin. (21) la art. 181;abrogă art. 122 alin. (2) si art. 147 alin. (7)
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.358/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. I pct. 44
Aprobată cu modificări: L. nr.358/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii


Miercuri, 17 aprilie 2024, 02:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.