HOTĂRÂRE nr.18 din 25 aprilie 2023
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind progresele înregistrate în directia realizării Spatiului european al educatiei COM (2022) 700

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.18 din 25 aprilie 2023
Emitent: Camera Deputaților
Publicare: M.Of. nr. 352/26 apr. 2023


Vineri, 19 aprilie 2024, 09:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.