ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.51 din 15 decembrie 1998
privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.51 din 15 decembrie 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.409/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 427/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 482/15 dec. 1998 text
Republicare: M.Of. nr. 948/24 dec. 2002 text
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind valorificarea unor active bancare
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.64/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
modifică art.2, art.3 lit.b și c, art.4, art.5, art.6, art.8, art.9, art.10, art.12, art.13, art.15, art.19 alin.(2) lit.a și b, art.21; introduce lit.e la art.3, art.51 - 52, art.81, cap.IV1 - IV2; abrogă art.7, art.11, art.14, art.16-18, art.20
  O.G. nr.54/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
modifică art.1, art.2 alin.(1) lit.b, art.2 alin.(2), art.3 lit.b și e, art.52, art.8 alin.(1) lit.a, art.81 lit.b și c, art.9 alin.(6), art.12, art.13, art.19 alin.(2) lit.a, art.21; introduce alin.(4) la art.2, lit.f la art.3, alin.(3) la art.5, art.101, art.121, art.22; abrogă art.2 alin.(1) lit.d, art.9 alin.(3) și (7)
  O.U.G. nr.193/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
modifică art.51, art.52, art.8 alin.(1) lit.b, art.191 alin.(3), art.192 alin.(1) lit.e; introduce art.41 și 42, alin.(2) la art.6, alin.(2) și (3) la art.10, alin.(5) la art.13 și art.23; abrogă art.81
  O.U.G. nr.38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne (abrogata prin O.U.G. nr.111/2003)
abrogă art.52 alin.(3)
  O.U.G. nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.40/2016)
înlocuiește sintagma "Agenția de Valorificare a Activelor Bancare" cu sintagma "Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare"; abrogă art.51 lit.h
Aprobată cu modificări: L. nr.409/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
modifică titlul
Modificată: L. nr.479/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G.nr.193/1999
  L. nr.480/2001 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.54/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor (scoasa din evidenta)
respinge O.G.nr.54/1999
  L. nr.481/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G.nr.64/1999
  O.U.G. nr.120/2001 pentru completarea art.1949 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active bancare
introduce alin.(5) la art.1949
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă prevederile art.26 alin.(2) referitoare la scutirea de TVA
Republicare: M.Of. nr. 948/24 dec. 2002 text
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind valorificarea unor active bancare
Vezi si: D.C.C. nr.39/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată
art. 83 alin. (1)
Modificată: O.U.G. nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
modifică titlul, art.1, art.2, art.3, titlul Cap. II, art.9, art.12, art.42, art.75; abrogă art.4-8, art.34 alin. (1)
  L. nr.149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri
abrogă art. 89 si 90
  L. nr.360/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 23/2004
  O.U.G. nr.43/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
- modifica art.86; introduce art.851
Referită de: O.U.G. nr.64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
Modificată: O.U.G. nr.207/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
- modifică art. 851 alin. (3); introduce art. 421
  L. nr.292/2006 pentru modificarea și completarea art. 74 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
- modifică art.74 alin.(4); introduce alin.(5) - (7) la art.74
  O.U.G. nr.66/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 851 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
- art. 851 alin. (3)
  O.U.G. nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
- abrogă art. 9 alin. (1), art. 11, art. 28-32
  O.U.G. nr.4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii
- introduce lit. g) la art. 1, lit. h) la art. 2 alin. (1), lit. i) la art. 3, alin. (11) la art. 12; abrogă art. 10
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 50, art. 83; abrogă art. 45-48, art. 51-75
dispune republicarea
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
Derogari:
  O.U.G. nr.95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanțe bugetare în vederea încasării și virării lor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 21:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.