LEGE nr.367 din 19 decembrie 2022
privind dialogul social

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.367 din 19 decembrie 2022
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 715/2018
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 1238/22 dec. 2022
Functie activa:
Abrogă: L. nr.62/2011 LEGEA dialogului social
totodata, abrogă:
L. nr.1/2016 pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.687/2022 pentru promulgarea Legii privind dialogul social
Modificată: O.U.G. nr.42/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii
- modifică art. 1 pct. 8, 20, 23, 25 lit. b) partea introductivă si pct. 30, art. 3 alin. (4), art. 11, art. 17 alin. (1) si (4), art. 20 alin. (3) lit. b) si d), art. 30 alin. (1) si (2), art. 31 alin. (1) lit. c) pct. (iii), art. 32 alin. (3), art. 34, art. 42 alin. (2) si (3), art. 44 alin. (3), art. 45 alin. (2) partea introductivă si lit. c) si e), art. 46, art. 48 alin. (3), art. 49 alin. (4), art. 51, art. 52 alin. (2) lit.b) si d), art. 52 alin. (4), art. 54 alin. (1) lit. B) lit. a), art. 54 alin. (3), art. 55 lit. A lit. a), art. 55 lit. B lit.) a) si c), art. 55 lit. C lit. a), art. 55 lit. D lit. a), art. 56, art. 61, art. 64 alin. (1) lit. a), art. 64 alin. (4) partea introductivă si lit. a) si b), art. 64 alin. (5), art. 67, art. 68, art. 71 alin. (1) lit. k), art. 76 alin. (3) lit. a), art. 78, art. 79 alin. (1) lit. A lit. d), art. 79 alin. (1) lit. B lit. c), art. 81, art. 82, art. 85 lit. f), art. 92, art. 97 alin. (3), art. 98 alin. (1)-(3) si (5), art. 99 alin. (3), art. 100 alin. (6), art. 102, art. 103, art. 104 alin. (2), art. 105, art. 106, art. 107 alin. (1) si (2), art. 109 alin. (2), art. 110 alin. (2) lit. d), art. 113 alin. (1), art. 126 lit. d), art. 129, art. 147 alin. (6), art. 155 alin. (4), art. 160 alin. (1), art. 175 alin. (1) lit.c), g) si h), art. 178 alin. (2), art. 179, art. 184, anexa nr. 2 pct. I subpct. 2, anexa nr. 3 pct. I subpct. 3 si anexa nr. 4 nr. crt. 4; introduce alin. (51)-(53) la art. 100, alin. (21) la art. 107, lit. i) la art. 175 alin. (1) si alin. (21) la art. 181;abrogă art. 122 alin. (2) si art. 147 alin. (7)
  L. nr.358/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 42/2023 si modifică art. 98 alin. (2)


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 21:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.