LEGE nr.265 din 22 iulie 2022
privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidentă asupra înregistrării în registrul comertului

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.265 din 22 iulie 2022
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 133/2022
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 750/26 iul. 2022
Functie activa:
Abrogă: L. nr.26/1990 privind Registrul comerțului
totodata, abrogă:
L. nr.12/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990 privind Registrul comerțului
O.G. nr.53/1998 pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
L. nr.36/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1998 pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
L. nr.348/2001 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
O.G. nr.15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
O. nr.72/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru contingentarea consumului și producției de substanțe care epuizează stratul de ozon în anul 2004
L. nr.183/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
L. nr.519/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
O.U.G. nr.96/2017 Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului
L. nr.135/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
  L. nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.75/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
L. nr.569/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
L. nr.360/2006 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
L. nr.159/2007 pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
  O.U.G. nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului
totodata, abrogă:
L. nr.84/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului
O.U.G. nr.85/2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului
L. nr.2/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului
Modifică: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
- modifică art. 6 alin. (2), art. 7 lit. d), art. 7 lit. e) si i), art. 8 lit. f2), art. 81, art. 91, art. 18 alin. (3), art. 19 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. c), art. 38 alin. (1), art. 40 alin. (1), art. 441alin. (1), art. 50 alin. (2), art. 51, art. 56 lit. d), art. 58 alin. (3), art. 72, art. 93 alin. (2) lit. b), art. 1031 alin. (1) lit. a), art. 131 alin. (4), art. 134 alin. (4), art. 1432 alin. (5), art. 1533 alin. (5), art. 15319 , art. 204 alin. (4), art. 215 alin. (1), art. 219 alin. (1), art. 227 alin. (4), art. 230 alin. (1), art. 237 alin. (1) lit. c), art. 237 alin. (2) si (3), art. 237 alin. (5)-(7), art. 237 alin. (9), (10) si (12), art. 243 alin. (2), art. 248, art. 251 alin. (2), art. 2513 , art. 2516 alin. (2), art. 25113 alin. (1), art. 25113 alin. (4)-(6), art. 25114 alin. (1), art. 25114 alin. (5), art. 25115 alin. (2) lit. b), art. 252 alin. (1) lit. b), art. 252 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 260 alin. (5) si (6), art. 260 alin. (7)-(9), art. 260 alin. (10), art. 261 alin. (2), art. 266 alin. (1), art. 268 alin. (2), art. 2702c ) alin. (2), art. 2702e ) alin. (4), art. 2703 alin. (3); introduce art. 61 , lit. d1 ) la art. 7, lit. f1 ) la art. 7, lit. k1 ) la art. 8, alin. (2) la art. 731 , alin. (71) la art. 237, art. 2372 , art. 2551, alin. (61 ) si (62 ) la art. 260, art. (91) la art. 260, alin. (21) la art. 2703, alin. (31) la art. 2703 , art. 2931; abrogă art. 36 alin. (2) lit. b), art. 36 alin. (2) lit. d), e) si f), art. 37, art. 41 alin. (2), art. 45 si 46, art. 52, art. 60, art. 64, art. 192 alin. (2), art. 227 alin. (3), art. 237 alin. (1) lit. d), f) si g), art. 237 alin. (4)
  O.U.G. nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
- modifică anexa; introduce alin. (4) la art. 8, alin. (8) la art. 14;
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.049/2022 pentru promulgarea Legii privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidentă asupra înregistrării în registrul comertului
Modificată: L. nr.222/2023 pentru modificarea si completarea Legii societătilor nr. 31/1990, precum si a Legii nr. 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidentă asupra înregistrării în registrul comertului
- modifică art. 9 alin. (1) si (4); introduce lit. s) la art. 3 alin. (1), lit. h) la art. 12 alin. (1), art. 141 si alin. (2) la art. 24


Marți, 16 iulie 2024, 03:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.