Ordonantă nr.16 din 15 iulie 2022
pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte măsuri financiar-fiscale

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.16 din 15 iulie 2022
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.370/2022 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 628/2022
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 716/15 iul. 2022
Rectificare: M.Of. nr. 794/10 aug. 2022
Functie activa:
Abrogă: L. nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități
- la 1 ianuarie 2023
Modifică: O.U.G. nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
- modifică art. 1 alin. (3) si (31) la 1 ianuarie 2023
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 22 alin. (1) si (4), art. 24 alin. (1) lit. a) pct. 1, art. 43 alin. (2)- (5), art. 47 alin. (1) lit. c), art. 47 alin. (2), art. 48 alin. (1) si (2), art. 48 alin. (3) si (31), art. 51 alin. (1), art. 52, art. 53 alin. (2) lit. b), art. 54, art. 55 alin. (2), art. 56 alin. (14) lit. b), art. 60 pct. 5 partea dispozitivă, art. 60 pct. 5 lit. b) si c), art. 60 pct. 7 partea dispozitivă, art. 60 pct. 7 lit. b) si c), art. 62 lit. c), art. 69 alin. (9), art. 76 alin. (2) lit. k), art. 76 alin. (3) lit. b), art. 76 alin. (4) lit. a), art. 76 alin. (4) lit. h), art. 76 alin. (4) lit. y), art. 77, art. 78 alin. (2) lit. a) pct. (iv), art. 84 alin. (3), art. 97 alin. (7) prima teză, art. 110 alin. (2) si (22), art. 111 alin. (1), art. 118 denumirea marginală, art. 118 alin. (1), art. 1201 alin. (1), art. 123 alin. (2) si (7), art. 125 alin. (1) lit. c) si alin. (7), art. 130 alin. (1), art. 1351 alin. (2), art. 1381 alin. (1), art. 1382 alin. (1), art. 139 alin. (1) lit. j), art. 140 alin. (2), art. 142 lit. b) si g), art. 142 lit. x), art. 146 alin. (8), art. 147 alin. (17), art. 148, art. 151 alin. (5) si (6), art. 151 alin. (17) si (191), art. 154 alin. (1) lit. a), b), r) si s), art. 155 alin. (1) lit. d) si alin. (2), art. 157 alin. (1) lit. m), art. 170, art. 174 alin. (5) si (6), art. 174 alin. (7), (71), (10), (101), (15), (17), (18) si (181), art. 180 alin. (1) lit. a), art. 2204 alin. (1) lit. h), art. 224 alin. (4) lit. b), art. 229 alin. (1) lit. c) pct. 1 subpct. (i), art. 229 alin. (1) lit. c) pct. 3 subpct. (i), art. 229 alin. (1) lit. h), art. 291 alin. (2) lit. e) si h), art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3, art. 342 alin. (2), art. 343 alin. (4)- (6), art. 442 alin. (1), modifică si înlocuieste anexa nr. 1 de la titlul VIII, modifică si înlocuieste anexa nr. 2 de la titlul VIII, art. 457, art. 458, art. 459, art. 460, art. 465 alin. (2) si (7) partea dispozitivă, art. 489 alin. (1), art. 491 alin. (1); introduce lit. f)-h) la art. 47 alin. (1), lit. f)-i) la art. 47 alin. (3), alin. (4) la art. 47, alin. (21) la art. 48, lit. o) la art. 53 alin. (1), alin. (4) la art. 55, alin. (18)-(110) la art. 56, lit. b1) la art. 60 pct. 5, lit. k1) la art. 76 alin. (2), lit. a1) la art. 76 alin. (3), alin. (41) si (42) la art. 76, alin. (11) la art. 81, alin. (61) si (62) la art. 120, alin. (21) la art. 1201, alin. (23) la art. 133, lit. t) la art. 139 alin. (1), lit. aa1) la art. 142, alin. (56)-(59) la art. 146, alin. (31) si (32) la art. 151, alin. (61) si (62) la art. 151, lit. u) la art. 157 alin. (1), alin. (61la art. 168, alin. (31) si (32) la art. 174, alin. (61) si (62) la art. 174, lit. n) la art. 2204 alin. (1), lit. j)-l) la art. 291 alin. (2), alin. (33)- (35) la art. 291, alin. (72) la art. 465, art. 4953; abrogă art. 48 alin. (7) si (8), art. 51 alin. (5) si (6), art. 60 pct. 4, art. 76 alin. (4) lit. s), t), v) si w), art. 113 lit. b_1), art. 125 alin. (81),), art. 142 lit. s) pct. 2 si 6 si lit. v) si w), art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 5, art. 291 alin. (3) lit. d) si e), art. 291 alin. (31), art. 442 alin. (2), (3) si (31), art. 453 lit. d), art. 461 alin. (8), art. 489 alin. (2)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 794/10 aug. 2022
Modificată: L. nr.370/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte măsuri financiar-fiscale
- modifică art. I pct. 5, art. I pct. 15, art. I pct. 25, art. I pct. 26, art. I pct. 53, art. I pct. 71, art, I pct. 81, art. I pct. 104, art. IV alin. (2), art. VII, art. IX lit. e) si i); introduce un nou pct. înainte de pct. 1 la art. I, pct. 81 la art. I (se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023), pct. 1001 la art. I, pct. 1011 la art. I, pct. 1061 si 1062 la art. I, art. I1, art. VI1;
Aprobată cu modificări: L. nr.370/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte măsuri financiar-fiscale
Modificată: O.U.G. nr.115/2023 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- abrogă art. VI alin. (2) la data de 1 ianuarie 2024


Sâmbătă, 18 mai 2024, 12:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.