LEGE nr.191 din 28 iunie 2022
pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.191 din 28 iunie 2022
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 457/2019
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 652/30 iun. 2022
Functie activa:
Abrogă: O. nr.145/2005 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul protecției drepturilor copilului
  O. nr.95/2006 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială/persoane cu atribuții de asistență socială, în domeniul protecției drepturilor copilului
  O. nr.219/2006 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate
Modifică: L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
- modifică art. 3 lit. d), art. 4 lit. c) si d), art. 21 alin. (1) lit. d), art. 24 alin. (1) si (2), art. 25 alin. (1) si (2), art. 27 alin. (4), art. 28 alin. (2), art. 41 alin. (2), art. 46 alin. (3) lit. i), art. 58 alin. (3) si (4), art. 62 partea introductivă si lit. c) ale alin. (1) si alin. (2), art. 64 alin. (2) (la 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I), art. 65 alin. (2) lit. a), art. 66 alin. (3), art. 68 alin. (5), art. 70 alin. (1), art. 73 alin. (4), art. 74, titlul cap. IV, art. 76, art. 77 alin. (1) - (3), art. 78, art. 79 alin. (1), art. 88 alin. (2), art. 105 alin. (1), (3) si (5), art. 115 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 122 alin. (2), art. 123, art. 128 alin. (3) - (5), art. 129 alin. (1), (3) si (4), art. 129 alin. (5), art. 142 alin. (2) lit. c), art. 142 alin. (3) lit. c), art. 151 alin. (1); În tot cuprinsul legii, sintagmele „organism privat autorizat” si „organism privat acreditat” se înlocuiesc cu sintagma „furnizor privat acreditat”, iar sintagma „organism privat” se înlocuieste cu sintagma „furnizor privat”; introduce alin. (6) la art. 17, lit. h) si i) la art. 52 alin. (1), alin. (21) - (23) la art. 52, alin. (4) la art. 55, art. 551, lit. f) la art. 60, alin. (31) la art. 66, art. 671, alin. (31) la art. 73, alin. (31) la art. 77, alin. (21) la art. 104, alin. (21) si (22) la art. 115, lit. h) la art. 117, alin. (21) la art. 128 (la 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I), alin. (41) - (44) la art. 129 (la 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I), alin. (71) la art. 129 si lit. l1) la art. 142 alin. (1) (această literă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I - 29 iulie 2022)
dispune republicarea
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.927/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului


Vineri, 09 decembrie 2022, 04:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.