LEGE nr.140 din 17 mai 2022
privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităti intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.140 din 17 mai 2022
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 131/2022
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 500/20 mai. 2022
Functie activa:
Modifică: L. nr.36/1995 Legea notarilor publici și a activității notariale
- modifică art. 106 alin. (5) si art. 164 alin. (5); introduce lit. s1) la art. 12, lit. f1) la art. 15, alin. (41) la art. 80, sect. a 71 -a cu art. 1381-1385la cap. V după art. 138, lit. g) la art. 164 alin. (1) si alin. (6) la art. 164
  L. nr.455/2001 privind semnătura electronică
- modifică art. 23 alin. (2) lit. b)
  L. nr.53/2003 Codul muncii
- modifică art. 13 alin. (4) si art. 56 alin. (1) lit. b)
  L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
- modifică art. 60 lit. a)
  L. nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
- modifică art. 12
  O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
- modifică art. 27 alin. (3) si art. 28 alin. (3)
  L. nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 25 alin. (2)
  L. nr.287/2009 privind Codul civil
- modifică art. 41 alin. (2) si (3), art. 42 denumirea marginală, art. 43 alin. (1) lit. b) si alin. (2)-(4), art. 44, art. 46, art. 48, art. 80 alin. (1), art. 92 denumirea marginală si alin. (4), art. 104 denumirea marginală, art. 106 alin. (2), art. 110, art. 111 lit. d), art. 113 alin. (1) lit. a), art. 114, art. 119 alin. (1), art. 146 alin. (3), cartea I titlul III titlul cap. III, art. 164, art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 169, art. 170, art. 171, art. 172, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art.177, art. 180 alin. (2), art. 185, art. 211 alin. (1), art. 275, art. 276, art. 293 alin. (1), art. 296, art. 299, art. 300, art. 337 denumirea marginală si alin. (1), art. 371 alin. (2), art. 375 alin. (3), art. 429 alin. (3), art. 430 alin. (2), art. 437 alin. (2), art. 463 alin. (1) lit. a), art. 507, art. 846 lit. f) si g), art. 848 denumirea marginală si alin. (1), art. 902 alin. (2) pct. 1, art. 1080 alin. (1) lit. a), art. 1085 lit. d), art. 1144 alin. (2), art. 1205, art. 1263 alin. (3) si (4), art. 1366, art. 1372 denumirea marginală si alin. (1), art. 1925, art. 1938 lit. a), art. 2009, art. 2016 alin. (2), art. 2030, art. 2035, art. 2063 si art. 2109; introduce alin. (11) la art. 41, alin. (3) la art. 42, alin. (3)-(5) la art. 104, alin. (2) la art. 118, alin. (4) la art. 182, alin. (2) la art. 286, alin. (11) la art. 370, alin. (11) la art. 503, par. 31 la cartea a V-a titlul IX cap. IX sect. a 2-a cu art. 20291-202910 si alin. (4) la art. 2031; abrogă art. 374 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică art. 81 alin. (2), art. 88, art. 92 alin. (1), art. 155 alin. (1) pct. 7, art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. a), art. 226, art. 315 alin. (1) pct. 4, art. 320, art. 412 alin. (1) pct. 2, art. 509 alin. (1) pct. 7, art. 511 alin. (1) pct. 7, art. 688 alin. (3), art. 762 alin. (8), art. 816, art. 840 alin. (2), art. 860 alin. (2), art. 918 alin. (2), art. 919 alin. (2), art. 921 alin. (1), art. 930 alin. (2), art. 931 alin. (2), cartea a VI-a denumirea titlului II, art. 936, art. 937, art. 938, art. 939, art. 940, art. 941, art. 943, art. 983 alin. (2), art. 1079 pct. 4 si art. 1081 alin. (2) pct. 1; introduce pct. 71 la art. 155 alin. (1), alin. (3) la art. 315, cap. I la cartea a VI_a după denumirea titlului II si cap II la cartea a VI-a după cap. I cu art. 9431 -9437; abrogă art. 942
dispune republicarea
  L. nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
- modifică art. 296 alin. (2)
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- abrogă art. 211 si art. 229 alin. (33)
  O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- modifică art. 29 alin. (1) lit. e)
  L. nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătătii publice în situatii de risc epidemiologic si biologic
- modifică art. 9 alin. (1)
Completează: L. nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
- introduce lit. c) la art. 25 alin. (3), alin. (11) la art. 28, lit. i1) la art. 43 si art. 501
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.802/2022 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităti intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative


Duminică, 03 martie 2024, 00:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.