Ordonantă nr.57 din 28 aprilie 2022
de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati si pentru modificarea art. 3 alin. (21) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.57 din 28 aprilie 2022
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 431/3 mai. 2022
Functie activa:
Modifică: L. nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
- modifică art. 10 alin. (3) si (8), art. 23 alin. (1) si (3), art. 231 alin. (1), art. 233 alin. (1) si (3), art. 234; introduce lit. m) si n) la art. 4, lit. d) si e) la art. 10 alin. (6), lit. c) la art. 40
  O.U.G. nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (21)


Duminică, 23 iunie 2024, 00:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.