ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.121 din 25 noiembrie 2021
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.121 din 25 noiembrie 2021
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 1127/25 noi. 2021
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.42/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
L. nr.130/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
O.U.G. nr.115/2008 ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
L. nr.120/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
O.U.G. nr.2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
L. nr.38/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
O.U.G. nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
L. nr.180/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
  L. nr.99/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
  O.U.G. nr.24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
  L. nr.297/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
Modifică: O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 22 alin. (1) si (4) si art. 251 alin. (23); introduce alin. (2) si (3) la art. 21 si alin. (21) la art. 22;
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin. (8) - (10); introduce alin. (2 1) la art. 3
  O.U.G. nr.1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 7 alin. (1) lit. a) si alin. (2) si (3); introduce alin. (3) la art. 1, alin. (12)-(15) la art. 4, alin. (41) la art. 10
  O.U.G. nr.20/2022 Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor măsuri de sprijin si asistentă umanitară
- modifică art. 10 alin. (41)
  O.U.G. nr.49/2022 Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si pentru modificarea unor acte normative
- abrogă art. 7 alin. (1) lit. k)
  O.U.G. nr.57/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati si pentru modificarea art. 3 alin. (21) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (21)
  L. nr.323/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2022 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 49/2022
  L. nr.19/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- aprobă O.U.G. nr. 1/2022
  O.U.G. nr.39/2023 Ordonantă de urgentă privind înfiintarea Oficiului de Film si Investitii Culturale, precum si pentru stabilirea unor măsuri institutionale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film si productiei de film în România
- modifică art. 2 alin. (7) - (9)


Marți, 28 mai 2024, 07:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.