LEGE nr.78 din 12 aprilie 2021
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.78 din 12 aprilie 2021
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 601/2020
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 383/13 apr. 2021
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România
- modifică titlul, art. 1 alin. (3), art. 11 partea introductivă si pct. 1, art. 11 pct. 5, art. 11 pct. 9-14, art. 2, art. 4, art. 6, art. 72, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 11, art. 132, art. 14, art. 15 alin. (1) partea introductivă si lit. b), art. 15 alin. (1) lit. g), art. 15 alin. (1) lit. k) si m), art. 15 alin. (1) lit. s) si v), art. 15 alin.(2), art. 15 alin. (4), art. 16, art. 171 alin. (1) si (4); introduce alin. (8)-(11) la art. 1, pct. 15 si 16 la art. 11, alin. (9) la art.13, art. 134, lit. q) la art. 15 alin. (1), lit. y) la art. 15 alin. (1), alin. (21) la art. 15, alin. (5) la art. 15, art. 163; abrogă art. 1 alin. (6) si (7), art. 11 pct. 4, art. 11 pct. 6, art. 3, art. 5, art.7 si 71, art. 141, art. 15 alin. (1) lit. c)-e), art. 15 alin. (1) lit. h)-j), mențiunea privind transpunerea Directivei 2007/46/CE din 5 septembrie 2007; în tot cuprinsul ordonanței se înlocuiesc: sintagma „vehicul” cu sintagma „vehicul rutier”, cu excepția sintagmelor „cartea de identitate a vehiculului” și „întregului vehicul”; sintagma „comercializate” cu sintagma „introduse pe piață, puse la dispoziție pe piață”; sintagma „comercializării” cu sintagma „introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață”; sintagma „comunitar” cu sintagma „UE”; sintagma „CEE-ONU” cu sintagma „ONU”;sintagma „directivele/regulamentele” cu sintagma „legislația”;sintagma „Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor” cu sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii”;sintagma „ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor” cu sintagma „ministrul transporturilor și infrastructurii”;sintagma „ministrul administrației și internelor” cu sintagma „ministrul afacerilor interne”
dispune republicarea
  O.G. nr.80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere
- modifică titlul, art. 1, art. 11, art. 12 partea introductivă, art. 12 pct. 2, art. 12 pct. 8 si 9, art. 2, art. 21 art. 3, art. 4, art. 51, art. 52, art. 53, art. 6, art. 62, art. 63; introduce pct. 13-17 la art. 12, art. 8; abrogă art. 12 pct.1.2, art. 12 pct. 3 si 6, art. 12 pct. 10 si 11, art. 13, art. 61, art. 7 alin. (3) si (4), mențiunea privind transpunerea Directivei 2007/46/CE din 5 septembrie 2007; în tot cuprinsul ordonanței se înlocuiesc : sintagma „vehicul” cu sintagma „vehicul rutier”; sintagma „entitate tehnică” cu sintagma „unitate tehnică separată”;sintagma „omologarea internațională (CEE-ONU)” cu sintagma „omologarea ONU”; sintagma „CEE-ONU” cu sintagma „ONU”
dispune republicarea
  O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1); introduce pct. 352 la art. 6, alin. (11) la art. 9, alin. (11) la art. 13
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.288/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice


Vineri, 01 martie 2024, 00:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.