Ordonantă nr.226 din 30 decembrie 2020
de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.226 din 30 decembrie 2020
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.274/2022 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 115/2021
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 1332/31 dec. 2020
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- Aplicarea dispozițiilor art. 10 lit. ff), precum și cele ale art. 11 alin. (1) lit. j) pentru săvârșirea faptei prevăzute la art. 10 lit. ff), se suspendă până la data de 31 martie 2021
  O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- introduce alin. (24) la art. 98
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 165 alin. (12)
  O.U.G. nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță (abrogata prin L. nr.165/2018)
- modifică art. 1 alin. (2); abrogă Ordonanta de urgentă nr. 8/2009 la data de 1 ian. 2022
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- modifică art. 27 alin. (6); termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. e) se prorogă până la data de 31 decembrie 2021
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 318 alin. (1) si art. 326 alin. (4) lit. d)
  L. nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
- modifică art. 97 (cu privire la intrarea în vigoare a legii la data de 1 aprilie 2022, cu excepția art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2022)
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- Prevederile art. 26 alin. (4)—(6) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022
  L. nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
- modifică art. 34 lit. a) (art. 24—27 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022), art. 34 1 si art. 36 alin. (2)
  H.G. nr.1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
- Termenul prevăzut la art. 4 și art. 5 alin. (2) se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022
  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- prevederile art. 210 se suspendă până la data de 1 ianuarie 2022
  L. nr.136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- modifică art. III alin. (2)
  O.G. nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
- modifică titlul cap. I, art. 1 alin. (1), (3) si (4) si art. 4 alin. (6) lit. b) pct. i) lit. aa)
  O.U.G. nr.48/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri financiar-fiscale
- Termenul prevăzut la art. XIII alin. (1), cu privire la aplicarea prevederilor dispozițiilor art. XI din același act normativ, se prorogă până la data de 31 martie 2021
  O.U.G. nr.69/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor măsuri fiscale
- modifică art. VIII alin. (2) lit. a), art. VIII alin. (4), art. VIII alin. (7) lit. a), art. IX lit. d), art. XIII alin. (5) lit. c), art. XIII alin. (7) lit. b), art. XIV, art. XVI si art. XIX
  O.U.G. nr.181/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal - bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- modifică art. 1 alin. (8) lit. a) si art. 16
  L. nr.296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. VII alin. (1) lit. a) (prevederile art. I punctul 1 referitor la art. 7 pct. 18 și 37, precum si punctele 2—5, 10, 16, 19, 26, 27, 30—33, 47^—49, 51—57, 59, 61, 62, 64—66, 70, 71, 73—78, 80, 82—87, 89,92,116, 133—135, 137, 142—151, 153, 158, 159, 166, 172, 189, 190 intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021); introduce lit. f) la art. VII alin. (1)
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. XII alin.(4); abrogă art. XII alin. (3)
  O.U.G. nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă, la data de 1 ianuarie 2022, art. XVIII pct. 2
Aprobată: L. nr.274/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene


Joi, 29 februarie 2024, 22:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.