LEGE nr.142 din 9 iulie 1998
privind acordarea tichetelor de masă
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.631/2002 LEGEA bugetului de stat pe anul 2003
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
  O. nr.136/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003
  O.G. nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
  O. nr.1.863/2004 al ministrului finanțelor publice privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 140/1999 (abrogat prin O. nr.2.007/2008)
  O. nr.33/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pe semestrul I 2005
  O. nr.918/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a agenților economici (abrogat prin O. nr.1.214/2006)
  O. nr.2.870/2010 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin O. nr.52/2012)
  O. nr.1.474/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, interimar, pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011


Sâmbătă, 18 mai 2024, 06:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.