ORDIN nr.93 din 23 iulie 1998
al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea instrucțiunilor tehnice elaborate în vederea aplicării unitare a dispozițiilor Legii minelor nr.61/1998
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.93 din 23 iulie 1998
Emitent: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Publicare: M.Of. nr. 330 bis/1 sep. 1998
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.165/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind modificarea unor instrucțiuni tehnice
  O. nr.176/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind conținutul-cadru al Planului de dezvoltare a exploatării resurselor/rezervelor minerale
abrogă Instrucțiunile tehnice privind conținutul-cadru al planului de dezvoltare a exploatării miniere, aprobate prin art.1 pct.6
  O. nr.177/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind conținutul-cadru al Documentației cu calculul resurselor/rezervelor minerale
abrogă Instrucțiunile tehnice privind Conținutul-cadru al documentațiilor de evaluare a resurselor minerale și a rezervelor de substanțe minerale utile, aprobate prin art.1 pct.2
  O. nr.175/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind conținutul-cadru al Studiului de fezabilitate pentru valorificarea resurselor minerale și protecția zăcământului
abrogă Instrucțiunile tehnice privind conținutul-cadru al Studiului de fezabilitate, aprobate prin art.1 pct.1


Vineri, 03 decembrie 2021, 16:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.