ORDONANȚĂ nr.58 din 21 august 1998
privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.58 din 21 august 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.755/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 474/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 309/26 aug. 1998 text
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.755/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
Modificată: O.G. nr.5/2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
modifică art. 33
  L. nr.229/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
aprobă O.G.nr5/2003 si modifică art. 33
  O.U.G. nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
- abrogă art. 33 alin.(3)
  O.U.G. nr.123/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
- modifică art. 20, art. 21, art.39
dispune republicarea
  L. nr.254/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 123/2008 și modifică art. 39 alin. (2) și (3)
  O.U.G. nr.25/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
- modifică art. 13, art. 14, art. 27 alin. (1), art. 30 lit. d); abrogă art. 17, art. 40, art. 41 și art. 42
  O.U.G. nr.121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 22
  O.U.G. nr.84/2014 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
- introduce art. 21
  O.G. nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
- modifică art. 20 lit. g), art. 39 alin. (1) lit. b); introduce lit. p), q), r) și s) la art. 2, art. 101, art. 102, lit. h) la art. 20 și art. 391
  L. nr.275/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
- modifică art. 2 lit. r), art. 20 lit.h), art. 391 alin. (2) si (7); introduce lit. t) la art. 2, cap. I1 cu art. 22 - 24, lit.i) la art. 20, alin. (3) la art. 22, art. 221; înlocuieste sintagma „Autoritatea Națională pentru Turism" cu sintagma „Ministerul Turismului”, iar sintagma „ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism” se înlocuiește cu sintagma „ordinul ministrului turismului”
  O.U.G. nr.65/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în Romania si a altor acte normative
- modifică art. 39 alin. (1) lit. b); abrogă art. 2 lit. s), art. 391
dispune republicarea
  O.U.G. nr.86/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2 lit. d), j), r) si t), art. 22- 24, art. 101, art. 102 si art. 20 lit. h) si i); introduce lit. u), v), w) si x) la art. 2, lit. f) la art. 21 si art. 103- 106
dispune republicarea
  L. nr.47/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2021 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România si a altor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 65/2021
  L. nr.64/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România
- modifică art. 20 lit. h); introduce alin. (51) la art. 23


Joi, 20 iunie 2024, 02:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.