LEGE nr.162 din 3 august 2020
pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.162 din 3 august 2020
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 575/2017
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 698/4 aug. 2020
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.697/2000 privind cartea de alegător
Modifică: O.U.G. nr.199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.
- modifică art. 7 alin. (22) si anexa
  O.G. nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
- modifică art. 1 alin. (2), art. 8, art. 81alin. (1), art. 82, art. 9 alin. (1) - (5), art. 10 alin. (1) si (3) si art. 11 alin. (1); abrogă art. 4 alin. (2)
  L. nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
- modifică art. 31 alin. (1)
  O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
- modifică art. 9 alin. (4) lit. c), art. 12 alin. (3), art. 13 alin. (3) si (31), art. 14 alin. (2) lit. a) si b), art. 14 alin. (4), art. 16 alin. (2) si (3), art. 17 alin. (1), art. 17 alin. (2) partea introductivă, art. 17 alin. (3) - (5), art. 171alin. (1), (11) si (2), art. 172alin. (4), art. 19 alin. (1) lit. k), art. 20 alin. (1) lit. a) si d), art. 20 alin. (2) si art. 33; introduce art. 121si alin. (4) la art. 16; abrogă art. 13 alin. (21), art. 17 alin. (11) - (13) si art. 17 alin. (51)
  L. nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
- modifică art. 61si art. 30 alin. (1) lit. a) - d)
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 338 alin. (4) si (5)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.440/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români


Miercuri, 22 mai 2024, 23:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.