LEGE nr.158 din 27 iulie 2020
pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.158 din 27 iulie 2020
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 345/2020
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 673/29 iul. 2020
Rectificare: M.Of. nr. 813/3 sep. 2020
Functie activa:
Abrogă: L. nr.31/2006 privind securitizarea creanțelor
Modifică: L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
- abrogă art. 2 alin. (6)
  L. nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
- introduce lit. i) la art. 141 alin. (1)
  L. nr.204/2006 privind pensiile facultative
- introduce lit. l) la art. 121 alin. (1)
  O.U.G. nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (abrogata prin L. nr.268/2015)
- modifică art. 196 alin. (1) partea introductivă si lit. a) partea introductivă; introduce alin. (3) la art. 83, lit. m) la art. 1932, art. 1951
  L. nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative
- modifică art. 51 alin. (2) lit. e), art. 52 alin. (1) partea introductivă; introduce art. 161, lit. n) si o) la art. 50 alin. (2), art. 512
  L. nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
- modifică art. 1 alin. (2) pct. 8, 16 si 37, art. 12 alin. (6), art. 38 alin. (4), art. 49 alin. (1) partea introductivă si alin. (6), art. 55 alin. (13) si alin. (17) lit. c), art. 126, art.163 alin. (1) lit. a) si h) si alin.(17) si (18), art. 167 alin. (10) lit. c) si d); introduce pct. (v) la art. 12 alin. (5) lit.a), alin. (51) la art. 21, alin. (41) la art. 38, alin. (9) la art. 39, alin. (161) la art. 163, alin. (181) - (183) la art. 163, pct. 4-6 la mentiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene; abrogă art. 167 alin. (9)
  L. nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- modifică art. 2 alin. (1) pct. 9-11, 16-19, 22, 25, 31, 36, 37, 47,48 si pct. 50, art. 4, art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 11, art. 13, art. 15 alin. (1), art. 16, art. 20, art. 22 alin. (3), art. 24, art. 42 alin. (7) si (8), art. 47, art. 65 alin. (2) lit. d), titlul cap. V de la titlul III, art. 92, art. 93, art. 125 alin. (2), art. 126 alin. (1) lit. a) partea introductivă si pct. 1-5, art. 126 alin. (2) lit. a), art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 1 si 2 partea introductivă, art. 133 alin. (1) si (7); introduce alin. (10) la art. 2, alin. (21) si (22) la art. 15, art. 151, art. 161, art. 251, art. 261 - 26-3, sectiunea 1 cuprinzând art. 84-91 la titlul III, alin. (21) la art. 85, alin. (5) - (11) la art. 90, sectiunea a 2-a cu art. 911 - 9112 la cap. V titlul III, art. 921 - 924, alin. (3) si (4) la art. 125, art. 1251 - 1253, pct. 8 si 9 la art. 126 alin. (1), lit. f) la art. 126 alin. (2), alin. (11) la art. 130, art. 1311 si 1312, alin. (71) la art. 133, art. 1331, pct. 9 la mențiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene; abrogă art. 2 alin. (1) pct. 15, 21, 23, 34, 43, 44 si 52, art. 5 alin. (2), art. 12, art. 17 alin.(1) - (5), art.18 si 19, art. 21, art. 22 alin. (1) si (2), art. 82, pct. 2 de la mentiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene; sintagma „auditorul financiar” se înlocuiește cu sintagma „auditorul financiar/firma de audit”, iar sintagma „standarde internaționale de evaluare” se înlocuiește cu sintagma „standarde de evaluare în vigoare, potrivit legii"
dispune republicarea
  L. nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare
- modifică art. 2 alin. (5), art. 3 alin. (1) pct. 70, art. 5 alin. (1), art. 12 alin. (2), art 82 alin. (7), art. 99 alin. (1), art. 109 alin. (5), art. 111 alin. (1), art. 129 alin. (3) lit. g), art. 162 alin. (4), art. 166 alin. (4), art. 177 alin. (3) si (5), denumirea titlului VIII, art. 234 lit. c) si d), art 250, art. 251, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 260 alin. (2), art. 261 alin. (2) partea introductivă, art. 261 alin. (3) lit. a) si b), art. 269 alin. (2), alin. (3) lit. a) pct. 1 si lit. b) pct. 1, anexa nr. 2; introduce alin. (11) la art. 11, alin. (5) la art. 124, alin. (11) la art. 145, art. 2341 si 2342, lit. v) la art. 236 alin. (3), art. 2361, pct. (iii) la art. 257 alin. (2) lit. a), pct. (iii) la art. 257 alin. (2) lit. b), alin. (11) la art. 261, alin. (6) la art. 272, pct. 4 la mentiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene; abrogă art. 104 alin. (6) lit. e)
  L. nr.236/2018 privind distribuția de asigurări
- pct. 41 la art. 3 alin. (1), alin. (21) la art. 27
  L. nr.1/2020 privind pensiile ocupationale
- introduce lit. p) la art. 147 alin. (1)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.420/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012
Rectificare: M.Of. nr. 813/3 sep. 2020
Modificată: L. nr.145/2024 privind modificarea si completarea Legii nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea si de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă si standardizată si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE si 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012
- modifică la cap. XI art. XV; introduce la cap. XI art. XIV1, art. XVI1, art. XVII1, art. XVIII1, art. XIX1, art. XX1, art. XXI1, art. XXII1, art. XXIV1, art. XXV1, art. XXVI1si art. XXVII1 la cap. XII


Joi, 20 iunie 2024, 02:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.