HOTĂRÂRE nr.256 din 30 martie 2020
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiintarea Centrului National de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.256 din 30 martie 2020
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 275/2 apr. 2020
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO (abrogat prin O.U.G. nr.104/2021)
- modifică art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (2), art.12 alin. (7) lit. a), art. 15; introduce lit. a1) la art. 12 alin. (7); abrogă art. 12 alin. (3); în cuprinsul hotărârii, următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) sintagma „ministrul comunicațiilor și societății informaționale" se înlocuiește cu sintagma „prim-ministrul”, iar sintagma „prin ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale” se înlocuiește cu sintagma „prin decizie a prim- ministrului"; b) abrevierea „MCSI” se înlocuiește cu sintagma „Secretariatul General al Guvernului"
Functie pasiva:
Abrogat: O.U.G. nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică
odata cu:
H.G. nr.494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO


Luni, 24 ianuarie 2022, 17:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.