LEGE nr.84 din 15 aprilie 1998
privind mărcile și indicațiile geografice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.334/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Listei cuprinzând indicațiile geografice protejate și recunoscute în România pentru băuturile alcoolice distilate din vin, din subproduse rezultate la fabricarea vinului și din fructe (abrogat prin O. nr.214/2004)
art.67 alin. 2 si 3
  O. nr.339/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Listei cuprinzând indicațiile geografice protejate și recunoscute în România pentru produse alimentare (abrogat prin O. nr.212/2004)
art. 67 alin. 2 si 3
  O. nr.285/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind protecția denumirilor de origine și indicațiilor geografice ale produselor agricole și produselor alimentare (abrogat prin O. nr.906/2007)
art. 69


Miercuri, 24 aprilie 2024, 00:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.