LEGE nr.84 din 15 aprilie 1998
privind mărcile și indicațiile geografice
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.84 din 15 aprilie 1998
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 255/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 161/23 apr. 1998 text
Republicare: M.Of. nr. 350/27 mai. 2010
  M.Of. nr. 337/8 mai. 2014
  M.Of. nr. 856/18 sep. 2020
Functie activa:
Abrogă: L. nr.28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu
  H.C.M. nr.77/1968 privind aplicarea Legii nr.28 din 28 decembrie 1967 privind mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.130/1998 pentru promulgarea Legii privind mărcile și indicatiile geografice
Referită de: H.G. nr.833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
Modificată: O.U.G. nr.190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
abrogă alin.5 al art.83
  L. nr.66/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
- modifică art. 1, art. 3, art. 5 alin. 1 partea introductivă și lit. a), art. 5 alin. 2, art. 6, art. 9, art. 10, art. 12 alin. 1, art. 14, art. 19, art. 20 alin. 1 partea introductivă, art. 22 alin. 1, art. 28, art. 29 alin. 5, art. 32, art. 33 alin. 1, art. 35 alin. 2 și alin. 3 lit. c), art. 36 alin. 1 și 2, art. 37, art. 38 alin. 2, art. 39, art. 41 alin. 2, art. 42 alin. 4, art. 45, art. 48 alin. 1 partea introductivă și alin. 4, art. 49, art. 52 alin. 1 lit. b) și alin. 2, art. 54 lit. a), art. 57 alin. 1, art. 59, art. 60, art. 61 alin. 1 lit. b), art. 68 alin. 2, art. 70 alin. 1 lit. a), art. 72, art. 80, art. 81, art. 83, art. 84, art. 89 alin. 3, art. 90, art. 91, art. 93 lit. a) și c); introduce art. 21, alin. 2 la art. 4, lit. m) și n) la art. 5 alin. 1, art. 171-175, art. 191, alin. 11 la art. 41, alin. 4 și 5 la art. 43, alin. 5 la art. 48, cap. XI1 cu art. 661-666 după art. 66, alin. 3 și 4 la art. 68, art. 681, art. 801, alin. 2 la art. 82, lit. k1) la art. 93, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 95; abrogă art. 2, art. 7, art. 18, art. 23-25, art. 46, art. 47, art. 50 alin. 2, art. 86- 88; înlocuiește, în cuprinsul legii, sintagma "Tribunalul Municipiului București" cu sintagma "Tribunalul București", sintagma "depozitul național reglementar" cu sintagma "depozitul reglementar", sintagma "Ministerul Agriculturii și Alimentației" cu sintagma "autoritatea publică centrală de specialitate", sintagma "Registrul Național al Mărcilor" cu sintagma "Registrul mărcilor", sintagma "Registrul Național al Indicațiilor Geografice" cu sintagma "Registrul indicațiilor geografice", sintagma "comisia de reexaminare" cu sintagma "comisia de contestații"
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 350/27 mai. 2010
Modificată: L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 88, art. 91
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
modifică, la 1 februarie 2014, art. 90
dispune republicarea
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
Republicare: M.Of. nr. 337/8 mai. 2014
Modificată: O.U.G. nr.28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
- abrogă art. 22 alin. (2)
  L. nr.165/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
  L. nr.112/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
L. nr. 84/1998 - modifică art. 1 alin. (2), art. 2, art. 3 lit. c), e), f), i), j) si q), art. 5, art. 6, art. 9 alin. (2) lit.c) si alin. (3), art. 12 alin. (1) si (2), art. 13 alin. (2), art. 14 - 18, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27, art. 29, art. 30 alin. (3) si (5), art. 32 alin. (1), art.34 alin. (1), art. 36, art. 37, art. 39, art. 40 alin. (1), art. 41 alin. (1) si (3), art. 42, art. 43 alin. (2) si (4), art. 46 alin. (1) partea introductivă si lit. a), art. 46 alin. (2) lit. a), art. 46 alin. (5), art. 47, art. 48, art. 50 alin. (1) si (2), art. 51, art. 52 alin. (2), art. 53, art. 54, art. 56, art. 57 alin. (1) partea introductivă, art. 58, art. 59 alin. (1), art. 60, art. 61 alin. (1), art. 67, art. 69, art. 71, art. 86, art. 88, art. 97 lit.l); introduce lit. j1) si p1) la art. 3, alin. (2) la art. 7, art. 91 si 92, art. 261- 264, alin. (7) la art. 30, art. 361- 363, alin. (6) si (7) la art. 44, art. 441- 443, alin. (4) la art. 45, art. 471, art. 481, alin. (2) la art. 49, art. 491, alin. (5) la art. 57, art. 581, art. 601, art. 881, lit. j1) la art. 97, art. 971; abrogă art. 19-21, art. 33 alin. (2), art. 66, art. 68, art. 70; , în tot cuprinsul legii, sintagma „marca comunitară” se înlocuiește cu sintagma „marca Uniunii Europene”, sintagma „Regulamentul privind marca comunitară” se înlocuiește cu sintagma „Regulamentul privind marca Uniunii Europene”, sintagma „zile lucrătoare” se înlocuiește cu sintagma „zile”, iar sintagma „o lună” se înlocuiește cu sintagma „30 de zile”
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 856/18 sep. 2020
Modificată: O.U.G. nr.169/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile si indicatiile geografice
- modifică art. 26 alin. (4) lit. b), art. 33 alin. (3), art. 57 lit. b), art. 61 alin. (1), art. 63 alin. (1) lit. b); introduce cap. VIII1 cu art. 611 - 619, alin. (31) la art. 62


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 21:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.