LEGE nr.61 din 5 martie 1998
Legea minelor
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.859/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit
  O. nr.187/2002 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Criteriilor privind conținutul documentațiilor pentru metodele de exploatare cadru în mine și cariere/balastiere (abrogat prin O. nr.192/2021)
  L. nr.631/2002 LEGEA bugetului de stat pe anul 2003
  O. nr.12/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind elaborarea, avizarea, aprobarea și urmărirea realizării programelor (preliminariilor) anuale de exploatare (abrogat prin O. nr.47/2008)
  O. nr.13/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 33/2003 pentru concesionarea unor activități miniere de explorare
  H.G. nr.1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003
  O. nr.74/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind modul de raportare și de calcul al valorii producției și redevenței miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune (abrogat prin O. nr.198/2009)


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 16:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.