LEGE nr.58 din 5 martie 1998
Legea bancară
Fisa actului

Descriptori:

Acreditiv (CDA)
cerere de deschidere operațiuni valutare, efectuare plăți externe
L. nr.58/1998
N. nr.N.R.V.8/1997   (B.N.R.)
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
L. nr.101/1998

Acțiuni
pe piețe de capital financiare străine, deținere, utilizare
L. nr.58/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
L. nr.101/1998

Administrația publică centrală de specialitate
autorități administrative autonome, organizare și funcționare
Banca Națională a României, activitate, statut
L. nr.101/1998
L. nr.58/1998

Amortizare
imobilizări corporale
reevaluare, condiții
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
L. nr.58/1998
N. nr.11/2000   (B.N.R.)
H.G. nr.403/2000
O. nr.338/2000   (M.F.)
L. nr.101/1998

Auditor
independent
activitate bancară, atribuțiile societății de expertiză contabilă
L. nr.58/1998

bancă, persoană juridică română, numire, condiții
N. nr.3/1999   (B.N.R.)
L. nr.58/1998

Autorizație
bănci, persoane juridice române și sucursale bănci străine, funcționare pe teritoriul României, autorizație emisă de B.N.R., condiții
L. nr.31/1990
N. nr.2/1999   (B.N.R.)
L. nr.58/1998

documentație, procedură pentru organizațiile cooperației de credit care și-au schimbat forma juridică în societăți pe acțiuni, opțiune pentru funcționare ca bancă, condiții
L. nr.58/1998
N. nr.4/2000   (B.N.R.)

înființare societăți bancare
L. nr.58/1998
N. nr.2/1999   (B.N.R.)

Banca de depuneri, operațiuni de creditare, societăți bancare
autorizație bănci, funcționare pe teritoriul României, obligații
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
O. nr.1/1999   (B.N.R.)

autorizarea documentației, procedură pentru societățile pe acțiuni ca urmare a schimbării formei juridice de organizații cooperatiste de credit, opțiuni, condiții
L. nr.58/1998
N. nr.4/2000   (B.N.R.)

capital minim
L. nr.58/1998
O.U.G. nr.97/2000
N. nr.3/1999   (B.N.R.)
N. nr.9/2000   (B.N.R.)

corpul executorilor bancari, statut, aprobare
L. nr.58/1998
O. nr.2.628/C/1999   (M.J.)

flux informațional al Centralei Riscurilor Bancare
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.1/1999   (B.N.R.)

fonduri proprii
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
N. nr.7/1999   (B.N.R.)

imobilizări corporale, reevaluări, condiții
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.11/2000   (B.N.R.)

operațiuni contabile și situații financiar-contabile, întocmire de către bănci
întocmire situații mod 4000 "Situația patrimoniului "
L. nr.58/1998
C. nr.6/1997   (B.N.R.)
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.1.524/362/1998   (M.F., B.N.R.)

persoane juridice române constituite ca societăți comerciale bancare, sucursale din România ale băncilor, persoane juridice străine, regim juridic
L. nr.58/1998

risc de credit, limitare
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
N. nr.8/1999   (B.N.R.)

societăți bancare, stat acționar
activitate, desfășurare, condiții
L. nr.58/1998

auditor independent, societate de expertiză contabilă
L. nr.58/1998

capital minim, cerințe
L. nr.58/1998
N. nr.9/2000   (B.N.R.)

conturi, situații financiare, credite, cerințe prudențiale
L. nr.58/1998

documente, evidențe în limba română
L. nr.58/1998

emitere acțiuni nominative
L. nr.58/1998

finanțare întreprinderi mici și mijlocii, facilități, condiții
L. nr.58/1998

fuziune și divizare
L. nr.58/1998

măsuri, sancțiuni
L. nr.58/1998

retragere autorizație, condiții
L. nr.58/1998

secret profesional, confidențialitate
L. nr.58/1998

supraveghere specială
L. nr.58/1998
N. nr.8/1999   (B.N.R.)

transfer de fonduri, tranzacții interzise
L. nr.58/1998

stare de insolvabilitate, calculul valorii activului și pasivului băncilor
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.83/1998
L. nr.101/1998
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.1.524/362/1998   (M.F., B.N.R.)

străine, și sucursale din România, înființare, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.2/1999   (B.N.R.)
N. nr.3/1999   (B.N.R.)
C. nr.20/2000   (B.N.R.)
N. nr.9/2000   (B.N.R.)

Banca Națională a României
activitate ca bancă centrală a statului
L. nr.58/1998

Centrala Riscurilor Bancare, organizare și funcționare la B.N.R.
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.1/1999   (B.N.R.)
O. nr.27/2000   (B.N.R.)

persoane juridice bancare, înființare, autorizație, documente necesare efectuării de operațiuni valutare
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)

Banca Română de Scont -S.A.
administrare specială, instituire
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H. nr.179/2001   (B.N.R.)

Căi de atac
împotriva
actelor executorilor bancari
L. nr.58/1998
O. nr.2.628/C/1999   (M.J.)

Centrala Riscurilor Bancare
organizare și funcționare la Banca Națională a României
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.1/1999   (B.N.R.)

Contabilitate
bănci, înregistrare diferențe rezultate în urma reevaluării imobilizărilor corporale
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
N. nr.3/1999   (B.N.R.)

înregistrare contribuție financiară a Comunității Europene
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
O. nr.875/2000   (M.F.)
O. nr.6.104/1/2001   (M.F.P., B.N.R.)

înregistrare operațiuni referitoare la majorarea capitalului de dotare al sucursalelor din România ale băncilor străine, condiții
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
C. nr.20/2000   (B.N.R.)
N. nr.9/2000   (B.N.R.)

operațiuni și măsuri referitoare la încheierea exercițiilor financiar-contabile la bănci
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
C. nr.5/2000   (B.N.R.)

Contracte
de credit bancar și garanțiile reale și personale, titlu executoriu
L. nr.58/1998
N. nr.7/1998   (B.N.R.)

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
activitatea bancară
L. nr.58/1998

Corpul executorilor bancari
statut, aprobare
L. nr.58/1998
O. nr.2.628/C/1999   (M.J.)

Creanțe externe ale României
regim juridic
L. nr.58/1998

Credite
clasificare și plasament
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.2/2000   (B.N.R.)

Executare silită
executori bancari, activitate, desfășurare, condiții
L. nr.58/1998
O. nr.2.628/C/1999   (M.J.)

Executori bancari
Corpul executorilor bancari, statut
L. nr.58/1998
O. nr.2.628/C/1999   (M.J.)

Filiale
și sucursale ale băncilor străine, autorizație emisă de B.N.R., condiții
L. nr.58/1998
N. nr.2/1999   (B.N.R.)

Incompatibilități
stabilire și excepții
executori bancari
L. nr.58/1998
O. nr.2.628/C/1999   (M.J.)

Instrumente de plasament colectiv românesc
pe piețe financiare străine, administrare, condiții
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)

Inventar, inventariere
bănci, comisii de inventariere, analiză reevaluare imobilizări corporale, măsuri
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.11/2000   (B.N.R.)

Întreprinderi mici și mijlocii
program de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, finanțare, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.58/1998
L. nr.133/1999
H.G. nr.486/1998
H.G. nr.788/1998
H.G. nr.797/1999

Metale prețioase
Banca Națională a României, tranzacții
L. nr.58/1998

Ministerul Justiției
înregistrare executor bancar, evidența specială, întocmire, condiții
L. nr.58/1998
O. nr.2.628/C/1999   (M.J.)

Nerezidenți
operațiuni valutare și în lei
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)

Numerar, sume
sume efective, introduse și scoase în/din România
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
vezi:  monede

Organizații cooperatiste de credit
rețea, capital minim
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
O.U.G. nr.97/2000
N. nr.6/2000   (B.N.R.)

Organizații de credit
societăți pe acțiuni, opțiune pentru a funcționa ca bancă, documentație, autorizare
L. nr.58/1998
N. nr.4/2000   (B.N.R.)

Persoane fizice
operațiuni de schimb valutar, condiții
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998

Persoane juridice
bancare
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998

străine, bănci autorizate să funcționeze pe teritoriul României, obligații
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
O. nr.1/1999   (B.N.R.)

Piața monetară
operațiuni cu instrumente specifice
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
R. nr.1/2000   (B.N.R.)

Piață valutară
funcționare, condiții de participare
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)

Plăți
Banca Națională a României, reglementări
L. nr.58/1998

Politica monetară
atribuții, Banca Națională a României
L. nr.58/1998
vezi:  buget, B.N.R., M.F.P.

Regii autonome
cu capital de stat, participare la capitalul social al unei bănci, persoană juridică română, condiții
L. nr.58/1998
N. nr.2/1999   (B.N.R.)

Rezident/nerezident
rezident
operațiuni valutare, efectuare, obligații
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)

Societăți bancare -bănci (exclusiv române)
constituire, regim juridic, secret profesional, personal bancar
L. nr.58/1998

Societăți comerciale bancare -bănci
activitate bancară, regim juridic
L. nr.58/1998

Societăți comerciale (exclusiv române)
cu capital de stat
participare la capitalul social al unei bănci, persoană juridică română, condiții
L. nr.58/1998
N. nr.2/1999   (B.N.R.)

Societăți comerciale pe acțiuni
bănci, persoane juridice române, constituire, autorizație emisă de B.N.R., condiții
L. nr.31/1990
L. nr.58/1998
N. nr.2/1999   (B.N.R.)

Statut
Corpul executorilor bancari, aprobare
L. nr.58/1998
O. nr.2.628/C/1999   (M.J.)

Sucursale bănci
străine, autorizare de către B.N.R., condiții
L. nr.58/1998
N. nr.2/1999   (B.N.R.)

Titluri executorii
acte îndeplinite de executori judecătorești
L. nr.58/1998
O. nr.2.628/C/1999   (M.J.)


Sâmbătă, 25 mai 2024, 19:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.