LEGE nr.58 din 5 martie 1998
Legea bancară
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.58 din 5 martie 1998
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 153/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 121/23 mar. 1998 text
Republicare: M.Of. nr. 78/24 ian. 2005
Functie activa:
Abrogă: L. nr.33/1991 privind activitatea bancara
  L. nr.36/1997 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.40/1996 privind modificarea și completarea reglementarilor referitoare la majorarea capitalului social al societatilor bancare
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.86/1998 pentru promulgarea Legii bancare
Modificată: O.U.G. nr.24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr.58/1998 (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
modifică art. 3 lit. h, art. 14 ultima liniuță a lit. g; abrogă alin. (2) al art. 26
  O.U.G. nr.56/2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancară nr.58/1998
completează art. 41 cu un alineat
  O.U.G. nr.137/2001 pentru modificarea și completarea Legii bancare nr.58/1998 (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
modifică art. 3 lit. i și k, art. 14 lit. e, f și g, art. 25, art. 45, titlul secțiunii a 4-a din cap. IX, art. 51, art. 69 alin. (2) lit. d, art. 79; introduce art. 31, art. 32, lit. j la art. 14, lit. g-k la art. 16, art. 251, art. 252, lit. d la art. 27 alin. (2), art. 521, art. 522, art. 523, lit. d la art. 70, două alin. la art. 70, alin. (4) la art. 82, art. 831, art. 832; abrogă art. 3 lit. j și l, art. 14 lit. b
  L. nr.246/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998 (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
abrogă modificărea art. 14 lit. g ultima liniuță, efectuată prin O.U.G. nr. 24/1999 (art. 14 lit. g a fost modificăt ulterior O.U.G. nr. 24/1999, prin O.U.G. nr. 137/2001)
  L. nr.357/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998 (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
modifică art. 14 lit. e, art. 16 lit. h și i, art. 252, art. 521 și 523, art. 59, art. 60, art. 61, art. 62, art. 79 alin. (2), art. 81 alin. (5)
  L. nr.414/2002 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă dispozițiile referitoare la impozitul pe profit prevăzute la art. 89 alin. (3)
  L. nr.485/2003 pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998 (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
modifică titlul, art.1, art.2, art.3, art.3_1, art.4,art.6, art.7, art.8, titlul cap.III, art.9 alin.(2), art.10, art.11 alin. (2) lit.b), c), f) si g), art.13 alin. (3), art.14 lit.c), f), g), h) si j), art.15, partea introductiva a art. 16, art.17 alin. (1), art.18, titlul cap. V, art.20, art.22, art.23, art.24 lit.d), e) si f), art.251, art.26, art.27 alin. (2) lit.b) - d), art.28, titlul cap VIII, art.35, art.36, art.37, art.38 alin. (2), art.40, art.41, art.43, art.46, art.48, art.49, art.51, art.52, art.522 lit.c), art.54 alin. (1) lit.b) si d), art.56 alin. (3), art.57, art.61, art.62, titlul cap. X, art.63, art.64, art.65, art.66, art.69 partea introductiva si lit. a) ale alin. (1), art.69 alin. (2) lit. c), art.70, art.71, art.72 alin. (1), art.73, art.76, art.77 alin. (1) lit. b) si c), art.77 alin. (2), art.78 alin. (3), partea introductiva a art.79, art.79 alin. (2) si (3), art.80, art.81, art.82, art.87, art.88 alin. (2), art.89, art.91; introduce art.33, alin. (2) si (3) la art.5, art.81 - 83, sectiunea 1 dupa titlul cap. III, alin. (4) la art.13, lit k) la art.14, sectiunea a 2-a dupa art.14, art.151, sectiunea a 3-a dupa art.151, art.152, art.153, art.161, art.162, lit.d1) la art. 24, alin. (21) si (31) la art. 25, alin. (3) la art. 27, art.371 - 373, alin. (2) la art.45, art.451, art.461, art.46, art.491, alin. (3) la art. 521, alin. (2) la art. 522, alin. (4) la art. 56, art.561, art. 581, art. 611, art.621, alin. (11) la art. 67, alin. (2) si (3) la art.68, art.681 - 684, art.701 - 704, art.721, alin. (2) si (3) la art. 74, art.741, lit.f) la alin(1) al art. 77, lit. d) la alin. (1) al art. 79, art. 791, art.801, art.811 - 816, art.821 - 823, cap. XIII1 cu art. 824 - 8222, cap XIV1 si XIV2 cu art. 833 - 8322; abrogă cele trei liniute si lit. c) si f) ale art. 16, alin. (1) al art. 27, art.42 Sectiunea a 5-a a Cap. IX, respectiv art.53, alin. (1) al art. 58, art.60, lit. b) a alin. (2) al art. 69, cap XV cu art. 84 - 86, art.90; înlocuiește termenii " banca straina" sau " banca, persoana juridica straina " cu " institutie de credit straina"; " autoritate de supraveghere bancara" cu" autoritate competenta"; " auditor independent" cu " auditor financiar"; "sediu principal" cu "sediu social".
dispune republicarea
  L. nr.278/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit (abrogata succesiv prin L. nr.85/2014, O.U.G. nr.91/2013)
aprobă O.G. nr. 10/2004 si modifică art. 823
  L. nr.443/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
modifică art. 3 alin. 2, art.10, art.14 lit. e), art.16 partea introductiva, titlul cap. VIII, art.40 alin. 2, art.521 alin. 3, art.87; introduce alin.11 la art. 2, art.281, art.374, alin.2 la art.838, alin.21 la art. 839, alin. 5-7 la art. 8310, alin. 5 si 6 la art. 8312
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 78/24 ian. 2005
Modificată: L. nr.131/2006 pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
- modifică art. 173 alin. 2
  L. nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- la 1 ianuarie 2007 elimină sintagma "înainte de deducerea impozitului pe profit" din paragraful 4 al art.60
Abrogată: O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului


Luni, 22 aprilie 2024, 21:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.