Ordonantă nr.1 din 6 ianuarie 2020
de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.1 din 6 ianuarie 2020
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 11/9 ian. 2020
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- prevederile art. 49 alin. (3) se aplică începând cu anul 2022
  O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- introduce alin. (23) la art. 98
  L. nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
- modifică art. 29 alin. (1), art. 35 alin. (1), art. 52 alin. (1), art. 60 alin. (1) si art. 86 alin. (1) lit. a); introduce art. 881 abrogă art. 32 alin. (6) si art. 60 alin. (11)
  O.U.G. nr.33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004
- introduce alin. (33) la art. 2, alin. (11)-(12) la art. 9 si alin. (11)-(12) la art. 10; abrogă art. 2 alin. (3), (31) si (32)
  O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
- introduce lit. x) la art. 2 alin. (5)
  L. nr.123/2012 Legea energiei electrice și a gazelor naturale
- modifică art. 22 alin. (11), art. 22 alin. (2) lit. d), art. 28 lit. b1), art. 76 alin. (5), art. 93 alin. (21), art. 104 alin. (7), art. 124 alin. (11) si (12), art. 179 alin. (2) lit. b) si art. 195 alin. (42); abrogă la data de 30 aprilie 2020 art. 79 alin. (8) si art. 178 alin. (6)
  O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
- modifică art. 10 alin. (4), (6) si (7); introduce alin. (41) la art. 10; abrogă art. 10 alin. (31), (71) si (72); - introduce lit. d) la art. 14 alin. (1)
  O.U.G. nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 9 alin. (2) si (3) si art. 31
  L. nr.121/2014 privind eficiența energetică
- modifică art. 3 alin. (1); introduce alin. (7) la art. 3; abrogă art. 3 alin. (2)-(6)
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 342 alin. (1) si (2) începând cu anul 2020.
  L. nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice
- abrogă art. 42 alin. (11) si art. 43 alin. (12)
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică anexele nr. I si VI; introduce alin. (5) la art. 33
  O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 38 alin. (2)
  O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2)-(5), art. 34 alin. (2), art. 35 alin. (2) si art. 42 alin. (1); introduce alin. (7) la art. 34, alin. (6) la art. 36, alin. (3) la art. 37, alin. (4) la art. 40 si alin. (4) la art. 47; abrogă art. 2 alin. (6), art. 3 alin. (5) si (6), art. 5 alin. (1), art. 52, art. 6, art. 9, art. 11-17, art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 86-art. 89 alin. (1) si art. 90
  O.U.G. nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. IX si X
  O.U.G. nr.38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
- abrogă art. II pct. 5
  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- prevederile art. 210 se suspendă până la 1 ianuarie 2021
  L. nr.127/2019 privind sistemul public de pensii (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 19 alin. (1)
  L. nr.136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- modifică art. III alin. (2)
Functie pasiva:
Vezi si: D.C.C. nr.51/2020 DECIZIA nr. 51 din 4 februarie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (6) și ale art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 4 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, ale art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice si ale art. 8 din anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, în interpretarea dată prin Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii
- art, 4 alin. (1) și ale art, 6 alin. (1), în interpretarea dată prin Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție — Completul competent să judece recursul în interesul legii
Modificată: O.U.G. nr.90/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităti fiscale, precum si pentru modificarea altor acte normative
- modifică art. XVII alin. (1); introduce alin. (11) - (15) la art.XVII
  O.U.G. nr.100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- prorogă termenul privind încetarea detasărilor prevăzut la art. III alin. (3) până la 31 martie 2021
  L. nr.281/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 100/2020
  O.U.G. nr.216/2020 Ordonantă de urgentă privind prorogarea unui termen
- Termenul privind încetarea detașărilor prevăzut la art. III alin. (3) se prorogă până la data de 31 august 2021
  L. nr.124/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 216/2020 privind prorogarea unui termen
- aprobă O.U.G. nr. 216/2020
  O.U.G. nr.61/2021 Ordonantă de urgentă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- Termenul privind încetarea detasărilor prevăzut la art. III alin. (3) se prorogă până la data de 31 august 2022.


Joi, 29 februarie 2024, 22:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.