ORDONANȚĂ nr.41 din 30 ianuarie 1998
privind taxele în domeniul protecției proprietatii industriale și regimul de utilizare a acestora
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.41 din 30 ianuarie 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.383/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 31/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 43/30 ian. 1998 text
Republicare: M.Of. nr. 959/29 noi. 2006
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.274/1991 privind taxele cu privire la marci de fabrica, de comert și de serviciu, precum și la denumiri de origine a produselor
  L. nr.120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de inventie și pentru brevetele de inventie
Modifică: H.G. nr.152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de inventie (abrogat prin H.G. nr.499/2003)
modifică anexa
  L. nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale
abrogă art. 28 și anexele nr. 1 și 2
  L. nr.16/1995 privind protecția topografiilor circuitelor integrate
abrogă art. 44-47
  H.G. nr.222/1995 privind organizarea și functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii și Marci (abrogat prin H.G. nr.573/1998)
abrogă art.12
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.383/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
modifică art.1, art.2 lit.a-d, art.4, art.5, art.6, art.10, art.12 alin.(1)-(4), art.15, art.18 alin.(2), art.19, art.21, art.25, art.28 alin.(3), anexele nr.1-4; abrogă art.3
Modificată: L. nr.381/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora

dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 959/29 noi. 2006
Modificată: L. nr.28/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată
- modifică anexa nr.1
  L. nr.350/2007 privind modelele de utilitate
- la 11 martie 2008, modifică art. 15, art. 16 ; înlocuiește anexa nr. 2
  L. nr.66/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
- modifică art. 4
  O.U.G. nr.129/2010 pentru prorogarea aplicării dispozițiilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
- dispozițiile art. 4 se aplică începând cu data de 1 ian. 2012
  L. nr.204/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante și a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 și la 19 martie 1991
- abrogă secț. a 3-a din cap. II cu art. 18-21
  O.U.G. nr.40/2012 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
- suspendă, până la data de 1 ianuarie 2014, aplicarea dispozițiilor art. 4
  L. nr.31/2015 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
- suspendă aplicarea art. 4 până la 31 decembrie 2016


Marți, 23 aprilie 2024, 20:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.