LEGE nr.7 din 8 ianuarie 1998
privind declararea ca abrogate a unor acte normative
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.7 din 8 ianuarie 1998
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 311/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: temporar
Publicare: M.Of. nr. 9/13 ian. 1998 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.36/1948 privind recunoașterea Asociației Române pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste "ARLUS" ca persoană juridică de utilitate publică
  D. nr.16/1948 privind înființarea "Ordinului muncii"
  D. nr.40/1948 privind înființarea Ordinului "Steaua Republicii Populare Române"
  D. nr.175/1948 privind reforma învățământului
  D. nr.17/1949 privind editarea și difuzarea cărții
  D. nr.85/1950 pentru exercitarea controlului minier.
  D. nr.416/1953 privind stabilirea drepturilor personalului navigant profesionist din aeronautica civilă a R.P.R.
  D. nr.311/1954 pentru stabilirea dobânzii legale
  D. nr.244/1955 privind reglementarea transmiterii unor bunuri imobile proprietatea statului către unitățile cooperatiste
  D. nr.592/1955 privind reglementarea exercitarii profesiei pentru unele categorii de artiști liber profesioniști și a organizării de spectacole și turnee
  D. nr.407/1958 privind reglementarea vechimii neîntrerupte în muncă a militarilor și militarizaților trecuți în rezervă sau retragere și reincadrați în muncă
  D. nr.219/1960 privind obligațiile organizațiilor socialiste debitoare, ca urmare a prescripției extinctive
  D. nr.716/1965 privind organizarea Buletinului Oficial al Republicii Socialiste România
  L. nr.16/1968 privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii Române de Comerț Exterior
  D. nr.589/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
  D. nr.784/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor
  D. nr.55/1970 privind organizarea și funcționarea Băncii Agricole
  D. nr.125/1970 privind organizarea și funcționarea Băncii de Investiții
  L. nr.1/1971 cu privire la activitatea de comert exterior, de cooperare economica și tehnico-stiintifica a Republicii Socialiste Romania
  L. nr.7/1971 privind organizarea și dezoltarea activităților industriale, de prelucrare a produselor agricole, construcții și prestări de servicii în unitățile aparținând consiliilor populare, cooperației agricole, meșteșugărești și de consum
  H. nr.36/1971 privind stabilirea numarului, sediilor și razei de activitate a procuraturilor militare
  H. nr.37/1971 privind functiile procurorilor și ierarhia acestora, precum și condițiile de vechime pentru avansare
  L. nr.12/1971 privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile socialiste de stat
totodata, abrogă:
D. nr.320/1972 pentru modificarea articolului 67 din Legea nr.12/1971 privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile socialiste de stat
D. nr.453/1972 pentru modificarea Legii nr.12/1971 privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile socialiste de stat
D. nr.82/1973 pentru prelungirea termenului prevazut în articolul 67 din Legea nr.12/1971 privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile de stat
  L. nr.19/1971 cu privire la regimul preturilor și tarifelor
  L. nr.3/1972 cu privire la activitatea de comerț interior
  L. nr.6/1972 privind organizarea și funcționarea controlului oamenilor muncii
  L. nr.4/1974 privind atribuțiile și răspunderile consiliilor de conducere, presedintilor, inginerilor sefi, contabililor sefi din cooperativele agricole de productie
  L. nr.5/1974 privind atribuțiile și răspunderile Comitetelor oamenilor muncii, directorilor, inginerilor sefi, contabililor sefi din unitățile agricole de stat
  L. nr.6/1974 privind principalele atributii ale consiliilor populare in domeniul agriculturii
  D. nr.76/1975 privind unele măsuri referitoare la desfacerea băuturilor alcoolice prin unitățile comerțului socialist
  D. nr.156/1975 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național al Apelor, directiilor apelor și oficiilor de gospodarire a apelor
  L. nr.24/1976 privind recrutarea și repartizarea fortei de muncă
  D. nr.290/1977 privind aprobarea Normelor generale de protecție împotriva incendiilor la proiectarea și realizarea construcțiilor și instalațiilor
  L. nr.1/1978 cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizarilor, reclamatiilor și cererilor oamenilor muncii
  D. nr.445/1978 privind încadrarea temporara în muncă, în activitatea productiva din anumite sectoare ale economiei naționale, a unor categorii de pensionari
  D. nr.515/1978 privind majorarea pensiilor unor invalizi și accidentați de război
  L. nr.29/1978 privind formarea, planificarea, destinatia și varsarea beneficiilor
  D. nr.93/1979 privind normarea stocurilor de mărfuri în comerțul cu ridicata
  D. nr.164/1979 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperarii Economice Internaționale
  L. nr.4/1980 privind obligatia cadrelor de conducere din activitatea economico-sociala și a altor activisti de partid și de stat de a declara bunurile de valoare, proprietate personala
  L. nr.7/1980 privind organizarea excursiilor cu turisti romani in strainatate
  L. nr.10/1980 privind actualizarea și imbunatatirea corelarii, pe principii economice, a preturilor de productie și de livrare a produselor catre unitatile socialiste, precum și a preturilor de productie, de contractare și de achizitie in agricultura
  L. nr.12/1980 privind intarirea autoconducerii muncitoresti și autogestiunii economico-financiare și valutare in activitatea de comert exterior și cooperare economica internationala
  D. nr.33/1981 privind unele măsuri pentru perfecționarea activității de cercetare științifică în domeniul industriei alimentare
  D. nr.65/1982 privind organizarea activității creselor și gradinitelor și stabilirea contributiei parintilor pentru copiii din aceste unități
  L. nr.1/1982 Legea retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste
  D. nr.155/1982 privind tipizarea construcțiilor și elementelor pentru construcții și instalații din ramura turism
  D. nr.242/1982 privind stabilirea tarifelor de plată a lucrărilor agricole executate mecanizat de stațiunile pentru mecanizarea agriculturii
  D. nr.54/1984 privind unele măsuri referitoare la funcționarea în R.S. România a Institutului de tehnologie apicolă al Federației Internaționale a Asociațiilor de Apicultură
  D. nr.56/1984 privind unele măsuri în domeniul cursurilor valutare, amortizarii, dobânzilor și pretului la titei
  D. nr.60/1984 cu privire la reorganizarea aparatului organelor locale de specialitate ale administratiei de stat
  D. nr.134/1984 privind unele măsuri de imbunatatire a activității în transportul fluvial de mărfuri
  D. nr.136/1984 privind imbunatatirea activității de comerț exterior
  D. nr.284/1984 cu privire la majorarea pensiilor membrilor cooperativelor agricole de productie și ale taranilor cu gospodarire individuala din zonele necooperativizate
  D. nr.220/1985 privind funcționarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu
  D. nr.346/1985 privind unele măsuri pentru imbunatatirea organizării activității de cercetare, și de proiectare în unitățile Ministerului Industriei Constructiilor de Mașini
  D. nr.392/1985 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Alimentare și al Achizitionarii Produselor Agricole
  L. nr.5/1985 cu privire la cresterea productivitatii muncii, perfecționarea organizării și normarii productiei și a muncii
  D. nr.410/1985 privind alocatia de stat și indemnizatia pentru copii, ajutoarele ce se acorda mamelor cu mai multi copii și sotiilor de militari în termen
  D. nr.115/1986 privind imbunatatirea activității de contractare, achiziționare și desfacere a legumelor și fructelor
  D. nr.153/1986 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de coordonare a activității din ramurile construcții de masini și metalurgie
  D. nr.156/1986 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de coordonare a activității de transporturi și telecomunicații
  D. nr.157/1986 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de coordonare a activității de comerț exterior și cooperare economica internaționala
  D. nr.158/1986 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii și prestărilor de servicii
  D. nr.135/1988 privind înființarea și organizarea Ministerului Industriei Constructiilor de Mașini
  D. nr.158/1988 privind unele măsuri de imbunatatire a activității de contractare și livrare a linii
  D. nr.370/1988 privind imbunatatirea organizării activității de contractare și achiziționare a legumelor și fructelor
  D. nr.55/1989 privind unele măsuri de perfecționare a regimului vamal
  D. nr.7/1990 privind infiintarea Ministerului Comertului Exterior
  D. nr.9/1990 privind infiintarea Ministerului Geologiei
  D.-L. nr.7/1990 privind infiintarea unor tribunale militare extraordinare pentru judecarea și pedepsirea actelor teroriste
  D. nr.31/1990 privind infiintarea Comisiei Nationale pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului
  D. nr.55/1990 privind infiintarea Ministerului Industriei Lemnului
  D. nr.65/1990 privind infiintarea Ministerului Constructiilor
  D. nr.93/1990 privind infiintarea Oficiului pentru Administratia Locala
  D. nr.104/1990 privind infiintarea Departamentului de metalurgie neferoasa
  D.-L. nr.123/1990 privind dobanzile ce se platesc populatiei de catre Casa de Economii și Consemnatiuni pentru depunerile economiilor banesti pe instrumente de economisire, precum și de catre banci pentru depuneri ale partilor sociale
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1/1998 pentru promulgarea Legii privind declararea ca abrogate a unor acte normative


Sâmbătă, 02 martie 2024, 01:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.