LEGE nr.1 din 6 ianuarie 1998
privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
Fisa actului

Temei legal pentru:
  D. nr.569/2003 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă din Serviciul de Informații Externe
  D. nr.114/2004 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă din Serviciul de Informații Externe
  H.P. nr.14/2004 pentru modificarea componenței nominale a Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe
  H.P. nr.26/2005 privind alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe și a biroului acesteia
  O. nr.1.432/2010 al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractuluicadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
art. 7 alin. (3)


Joi, 27 ianuarie 2022, 04:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.