ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.7 din 19 februarie 2019
privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutuljudecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.7 din 19 februarie 2019
Emitent: Guvern
Respinsa prin: L. nr.276/2023 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 51/2019
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat succesiv
Publicare: M.Of. nr. 137/20 feb. 2019
Functie activa:
Modifică: L. nr.303/2004 privind statutul magistraților (abrogata prin L. nr.303/2022)
- modifică art. 44 alin. (1), art. 46, art. 463 alin. (2), art. 48 alin. (4), art. 52 alin. (3), art. 521 alin. (4), art. 522 alin. (1), art. 525, art. 54 alin. (1), art. 65 alin. (1) lit. i) si art. 82 alin. (5); introduce alin. (71) la art. 57; abrogă art. 48 alin. (61) si art. 86 alin. (2)
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
- modifică art. 888 alin. (1) lit. d); introduce alin. (5) la art. 29, alin. (8) la art. 49, alin. (6) la art. 881, alin. (111) si (112) la art. 885 si lit. e) la art. 888 alin. (1); abrogă art. 29 alin. (1) lit. b) si art. 120 alin. (6) si (7)
  L. nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata prin L. nr.305/2022)
- modifică art. 49 alin. (1) si art. 51 alin. (1) si (3); introduce alin. (7) la art. 38, lit. g) la art. 41 alin. (1) si alin. (3) la art. 41; abrogă art. 40 alin. (1) lit. m) si o) si art. 45 alin. (8)
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.12/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (abrogata succesiv prin L. nr.304/2022, L. nr.303/2022)
- abrogă art. 17
Abrogată: L. nr.303/2022 privind statutul judecătorilor si procurorilor
- la data de 16 decembrie 2022
odata cu:
L. nr.303/2004 privind statutul magistraților
- la data de 16 decembrie 2022
  L. nr.304/2022 privind organizarea judiciară
-la data 16 decembrie 2022
odata cu:
L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară
- la data de 16 decembrie 2022, cu exceptia art. 661 care se abrogă la data de 16 februarie 2023
  L. nr.305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- la data de 16 decembrie 2022
odata cu:
L. nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- la data de 16 decembrie 2022
Respinsă: L. nr.276/2023 pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, formarea profesională initială a judecătorilor si procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul si examenul de capacitate al judecătorilor si procurorilor stagiari, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară si Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii


Marți, 16 aprilie 2024, 14:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.