LEGE nr.362 din 28 decembrie 2018
privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.362 din 28 decembrie 2018
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 280/2018
Publicare: M.Of. nr. 21/9 ian. 2019
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.311/2018 pentru promulgarea Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor si sistemelor informatice
Modificată: O.G. nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
- modifică art. 24 alin. (7); introduce alin. (51) si alin. (61) la art. 24; abrogă art. 24 alin. (5) si alin. (6)
  L. nr.231/2019 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice
  O.U.G. nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 24 alin. (51) și (61) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, precum și a termenului prevăzut la art. II din Ordonanța Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
- termenele prevăzute la art. 24 alin. (51) și (61) se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022
  O.U.G. nr.4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- abrogă art. 24 alin. (51) si (7)
  O.U.G. nr.119/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice
- modifică art. 6 alin. (3), art. 6 alin. (4), art. 20 lit. r), art. 28 alin. (2), sintagma „prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale” se înlocuiește cu sintagma „prin ordin al secretarului general al Guvernului”, abrevierea „MCSI" se înlocuiește cu sintagma „Secretariatul General al Guvernului”; introduce alin. (41) și (42) la art. 6; abrogă art. 6 alin. (5)
dispune republicarea
  L. nr.40/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice
- aprobă O.U.G. nr. 119/2020
  L. nr.94/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 24 alin. (51) și (61) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, precum și a termenului prevăzut la art. II din Ordonanța Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
- aprobă O.U.G. nr. 76/2019
  O.U.G. nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică
- În tot cuprinsul legii, sintagmele „Centrul National de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică — CERT-RO” si „Secretariatul General al Guvernului” se înlocuiesc cu sintagma „Directoratul National de Securitate Cibernetică”, sintagma „CERT- RO” cu sintagma „DNSC”, iar sintagma „secretarul general al Guvernului” cu sintagma „directorul DNSC”.


Luni, 24 ianuarie 2022, 15:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.