CODUL DE COMERȚ
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  H.G. nr.464/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 517/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime Constanța" - S.A.
  O. nr.502/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind contractul-tip de vânzare-cumpărare a tutunului brut
  H.G. nr.1.037/2003 privind înființarea Societății Comerciale "Sanevit 2003" - S.A.
  H.G. nr.1.065/2003 privind reorganizarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și a Societății Comerciale "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - ICEMENERGÓ - S.A. București pe calea fuziunii prin absorbție, precum și înființarea Societății Comerciale Filiala "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - ICEMENERG" - S.A. București, ca filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
  O.U.G. nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
  H.G. nr.1.227/2003 privind înființarea Societății Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. prin divizarea parțială a Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.
  H.G. nr.1.580/2003 privind reorganizarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala "Electrocentrale Galați" și înființarea Societății Comerciale "Electrocentrale Galați" - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A.
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  H.G. nr.103/2004 privind unele măsuri pentru restructurarea activității de producere a energiei electrice și termice pe bază de lignit
  H.G. nr.433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  H.G. nr.549/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Baza de Aprovizionare C.F.R." - S.A. ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. (abrogat prin H.G. nr.432/2008)
  H.G. nr.568/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Sere și Pepiniere C.F.R." - S.A. ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
  H.G. nr.800/2004 privind declararea Societății Comerciale "EUROTEST" - S.A. București societate comercială de interes strategic și transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la această societate comercială din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei și Comerțului
  L. nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice (abrogata prin O.U.G. nr.50/2010)
  H.G. nr.74/2005 privind înființarea Societății Comerciale Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A. prin reorganizarea activității din cadrul Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
  Decizie nr.400/2005 DECIZIA a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Metodologiei privind medierea neîntelegerilor precontactuale în sectorul gazelor naturale - segmentul reglementat (abrogat prin O. nr.35/2013)
  H.G. nr.900/2005 privind înființarea Societății Comerciale "Zirom" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Zirom"
  O. nr.247/2012 al ministrului finanțelor publice privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal


Marți, 06 decembrie 2022, 22:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.