ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.9 din 27 ianuarie 2017
privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.9 din 27 ianuarie 2017
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.115/2017 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 157/2017
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 30.01.2017
Publicare: M.Of. nr. 79/30 ian. 2017
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.186/1995 privind constituirea sistemului informational referitor la situatia numerica a personalului din institutiile publice
totodata, abrogă:
H.G. nr.345/1997 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.186/1995 privind constituirea sistemului informational referitor la situatia numerica a personalului din institutiile publice
Modifică: L. nr.21/1996 LEGEA concurenței
- introduce lit. d1) la art. 31 alin. (5)
  L. nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
- modifică art. 13 lit. b)
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
- suspendă aplicarea prevederilor art. 4, art. 26 lit. b), art. 285, art. 36 și art. 57 lit. b) referitoare la creditele de angajament până la data de 1 ianuarie 2018
  L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
- introduce alin. (14) la art. 58
  L. nr.246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
- prorogă termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018
  O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- modifică art. 8; introduce art. 81
  L. nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
- introduce alin. (5) la art. 15 alin. (4)
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- prevederile art. 21 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018; prin excepție, prevederile art. 21 se aplică de la 1 martie 2017 pentru categoriile de personal plătit din fonduri publice prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 21 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- prorogă termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. e) și g) până la data de 1 ianuarie 2018
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 8 și art. 34 alin. (4); introduce lit. r1) la art. 76 alin. (2), lit. ț) la art. 142, art. 81 și alin. (5) la art. 34
  O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 33 alin. (4), art. 34 alin. (4; introduce alin. (5) la art. 34
  O.U.G. nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- prevederile art. 1 alin. (3)—(5), art. 2—4, art. 5 alin. (2)— (4) și art. 6—11 se aplică în mod corespunzător și în perioada 1 martie—31 decembrie 2017; prevederile art. 18 alin. (2), art. 19,21 și 22 se aplică în mod corespunzător și în perioada 1 martie—31 decembrie 2017.
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (2)
Aprobată cu modificări: L. nr.115/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (2) și art. 7 alin. (3); introduce alin. (31) și (32) la art. 1, art. 21 și alin. (2) și (3) la art. 4
Modificată: O.U.G. nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 6 alin. (2)
  L. nr.19/2024 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 82/2017


Duminică, 26 mai 2024, 15:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.