ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.98 din 15 decembrie 2016
pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.98 din 15 decembrie 2016
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.111/2017 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 141/2017
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 21.12.2016
Publicare: M.Of. nr. 1030/21 dec. 2016
Functie activa:
Modifică: L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
- modifică art. 3 alin. (3) și art. 9 alin. (347)
  O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- modifică art. 31alin. (5), art. 5 alin. (14) și art. 10 lit. aa)
  L. nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- modifică art. 31 alin. (4)
  L. nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- modifică art. 6 alin. (5) și (51), art. 10 alin. (1) și art. 34 alin. (5) lit. b); introduce alin. (53) la art. 6; prorogă termenele prev. la art. 11 alin. (1) și art. 20 alin. (5) până la data de 1 ian. 2018
  O.U.G. nr.91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- modifică art. II alin. (1)-(5) și art. III
  L. nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
- Termenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 93 teza întâi se prorogă până la data de 1 august 2017.
  L. nr.177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
- Termenul prevăzut la art. IV se prorogă până la data de 30 iunie 2017.
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.111/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. I pct. 2 și 3 și art. XVIII pct. 2; introduce pct. 21, pct. 31-37 și pct. 5 la art. I, pct. 3-6 la art. XVIII și art. XIX; abrogă art.III-VI
Modificată: O.G. nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene
- abrogă art. XVI și XVII
  L. nr.110/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare și modificarea și prorogarea unor termene
  O.G. nr.1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică termenul prevăzut la art. X alin. (2)
  L. nr.126/2022 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activitătilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 98/2016


Duminică, 29 ianuarie 2023, 17:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.