LEGE nr.112 din 27 mai 2016
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.112 din 27 mai 2016 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 740/2015
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I pct. 3, referitoare la modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 495 lit. g), precum și prevederile art. II intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar nu mai devreme de 3 zile de la publicare.
Publicare: M.Of. nr. 408/30 mai. 2016
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare
- modifică art. I, art. IV, art. V, art. VIII
Modifică: L. nr.500/2002 privind finanțele publice
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 41/2015 și modifică art. 19 lit. b2)
  O.U.G. nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 41/2015 și introduce alin. (5) la art. 2
  L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 41/2015 și introduce alin. (3) la art. 82
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 41/2015 și modifică art. 178 alin. (4), denumirea secțiunii a 10-a de la titlul V cap. III, art. 180-183, art. 456 alin. (1) lit.s), art. 464 alin. (1) lit. s), art. 469 alin. (1) lit. c), art. 476 alin. (1) lit. b), art. 477 alin. (7), art. 485 alin. (1) lit. b), art. 495 lit. g); introduce alin. (61) la art. 179
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.561/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare


Duminică, 23 iunie 2024, 11:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.