LEGE nr.98 din 19 mai 2016
privind achizițiile publice

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.98 din 19 mai 2016
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 18/2016
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 390/23 mai. 2016
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
totodata, abrogă:
L. nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
L. nr.128/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
O.U.G. nr.94/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
totodata, abrogă:
L. nr.344/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
O.U.G. nr.143/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
totodata, abrogă:
L. nr.347/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
O.U.G. nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice
totodata, abrogă:
L. nr.346/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice
O.U.G. nr.72/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
totodata, abrogă:
L. nr.345/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernufui nr. 72/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
O.U.G. nr.76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
L. nr.278/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
L. nr.279/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
O.U.G. nr.77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
totodata, abrogă:
L. nr.193/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
O.U.G. nr.31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
O.U.G. nr.35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
totodata, abrogă:
L. nr.40/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a oontractelor de concesiune de lucrări publice șl a contractelor de concesiune de servicii
Modifică: O.U.G. nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
- introduce alin. 61 la art. 5
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.514/2016 pentru promulgarea Legii privind achizițiile publice
Modificată: O.U.G. nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (4) la art. 235
  L. nr.80/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă cu modificări O.U.G. nr.80/2016 și modifică art. 235 alin.(4)
  O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 4 alin. (1) lit.c), art. 6 alin. (3) lit. b), art. 7 alin. (1) partea introductivă, art. 19, art. 28 alin. (1) și (2), art. 33, art. 53, art. 55 alin. (1), art. 68, art 104 alin.(1) lit. a) și c), art. 109 alin. (3), art. 111 alin. (1) și (4), art.114, art. 131 alin. (1) lit. a), art. 153 alin. (1) lit. a), art. 160 alin. (1) și (2), art. 161, art. 175 alin. (2) lit. a), art. 176 alin. (1), art. 182 alin. (2), art. 185 alin. (1), art. 187 alin. (8) lit.b), art. 193 alin. (2) și (3), art. 200 alin. (1), art. 207 alin. (1) lit. b), art. 210 alin. (1), art. 212 alin. (1) lit.d), art. 213 alin. (2), art. 214 alin. (2) și (3), art. 215 alin. (2) lit. b) și alin. (3) - (6), art. 221 alin. (1) lit.d) pct. (iii), art. 224 alin. (1) lit. i); introduce alin. (3) la art. 4, lit.b1) la art. 7 alin. (1), alin (41) la art. 113, alin. (51) la art. 215; abrogă art. 113 alin. (12) și (13), art. 167 alin. (4), art. 182 alin. (5), art. 225.
  O.U.G. nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- modifică art. 6 alin. (3) lit. b), art. 7 alin. (1) și (5), art. 19 lit. a), art. 40, art. 43 alin. (1), art. 65 alin. (2), art. 68 alin. (2) lit. a) și b), art. 104 alin. (1) lit. c), art. 104 alin. (5) lit. c), art. 111 alin. (1) partea introductivă, art. 111 alin. (4), art. 153 alin. (3), art. 161, art. 166 alin. (2), art. 213 alin. (2), art. 215 alin. (1), art. 217 alin. (6), art. 221 alin. (1) lit. a) și b) partea introductivă și pct. (ii) de la lit. d) și lit. f), art. 221 alin. (2), art. 221 alin. (7) partea introductivă și lit. d), art. 221 alin. (9), art. 224 alin. (1) lit. a) și art. 226 alin. (1); introduce alin. (12) la art. 113 și alin. (31) la art. 187; abrogă art. 7 alin. (3), art. 140 alin. (3), art. 214 alin. (2), art. 221 alin. (8) și art. 229 alin. (3)
  D.C.C. nr.738/2018 DECIZIA nr. 738 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 167 alin. (4) (termenul se împlineste la 18 mai 2019) după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.738/2018 DECIZIA nr. 738 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- art. 167 alin. (4)
Modificată: L. nr.5/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
odata cu:
O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
  O.U.G. nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice (abrogata prin O.U.G. nr.114/2020)
- modifică art. 165, art. 214 alin. (3), art. 221 alin. (7), art. 224 alin. (1) lit. l) si art. 227 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 57, alin. (21) la art. 140, alin. (71) la art. 167, alin. (31) si (32) la art. 171, alin. (4) si (5) la art. 214 si alin. (71) la art. 221
  D.C.C. nr.221/2020 DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
  O.U.G. nr.114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 7 alin. (1) partea introductivă, art. 31 alin. (3), art. 57 alin. (1), art. 111, art. 113 alin. (1), art. 165, art. 207 alin. (2) si (3), art. 212 alin. (1) lit. e), art. 214 alin. (3), art. 217 alin. (5) si (6), art. 221 alin. (1) lit. f) partea introductivă, art. 221 alin. (6) si (7), art. 224 alin. (1) lit. l) si art. 227 alin. (1); introduce lit. ee1) la art. 3 alin. (1), alin. (4) la art. 57, art. 1131, alin. (21) la art. 140, alin. (71) la art. 167, alin. (31) si (32) la art. 171, alin. (21) la art. 196, alin. (11) la art. 209, alin. (4) - (6) la art. 214, alin. (11) la art. 216, art. 2221 si art. 2341; abrogă art. 68 alin. (2)
  L. nr.148/2020 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice
- introduce alin. (2) și (3) la art. 53, lit. f) la art. 60, alin. (11) la art. 167
  O.U.G. nr.25/2021 Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea unor acte normative în domenml achizitiilor publice
- modifică art. 3 alin. (1) lit. jj), art. 49 si art. 53 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 53
  O.G. nr.3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 3 alin. (1) lit. yy), art. 55 alin. (1) lit. a), art. 55 alin. (2), art. 70 alin. (2) si (3), art. 196 alin. (21), art. 213 alin. (2), art. 214 alin. (5) si (6), art. 219 alin. (5) si art. 227 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 165, alin. (51) la art. 214 si alin. (7) la art. 214; abrogă art. 113 alin. (11)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.26/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul investitiilor publice
- modifică art. 104 alin. (1) lit. c) si alin. (4), art. 196 alin. (2) si art. 221 alin. (9); introduce alin. (41) la art. 104 si alin. (7) la art. 218; abrogă art. 196 alin. (21)
  L. nr.208/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, precum si a Legii nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
- modifică art. 7 alin. (2) si (5), art. 90 alin. (3), art. 98 alin. (6), art. 104 alin. (1) lit. c), art. 104 alin. (4 1), art. 104 alin. (8) lit. b), art. 111 alin. (6), art. 154, art. 184, art. 185 alin. (2), art. 187 alin. (3), art. 187 alin. (3 1), art. 187 alin. (8) lit. a), art. 221 alin. (11), art. 227 alin. (1) si art. 228; introduce alin. (6) - (8) la art. 7, lit. d) la art. 104 alin. (1), art. 154 1 si 154 2, alin. (2 1) la art. 182, alin. (6) la art. 193, alin. (3) la art. 209, art. 222 2 si lit. m) la art. 224 alin. (1) - (la data de 10 septembrie 2022)
  L. nr.256/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, precum si pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
- modifică art. 3 alin. (1) lit. k), m) si p), art. 9 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 119 lit. d), art. 178 alin. (3), art. 196 alin. (1), art. 218 alin. (1); introduce lit. eee) si fff) la art. 3 alin. (1)
  O.U.G. nr.136/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 154 alin. (4)
  L. nr.291/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul achizitiilor publice
- aprobă cu modificări O.G. nr. 3/2021
  L. nr.75/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul investitiilor publice
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 26/2022
  L. nr.288/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2022 pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 136/2022


Marți, 16 aprilie 2024, 14:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.