LEGE nr.57 din 11 aprilie 2016
pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.57 din 11 aprilie 2016 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 830/2015
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. VII, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicări
Observatii:În cuprinsul Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cuprinsul actelor normative în vigoare din domeniul adopției, sintagma "deschiderea procedurii adopției interne" se înlocuiește cu sintagma "deschiderea procedurii adopției", denumirea "Oficiul Român pentru Adopții" sau, după caz, "Oficiul" se înlocuiește cu denumirea "Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului șl Adopție" sau, după caz, cu "A.N.P.D.C.A.", sintagma "potrivire teoretică" se înlocuiește cu sintagma "potrivire inițială" și termenul "ordin" se înlocuiește cu termenul "decizie". Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cuprinsul dispozițiilor art. 20 alin. (2) șl (3) și art. 21 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul "Oficiul" se înlocuiește cu termenul "comisia".
Publicare: M.Of. nr. 283/14 apr. 2016
Functie activa:
Modifică: L. nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
- modifică art. 23 alin. (1) și (2)
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- introduce lit. b1) la alin. (1) al art. 95
  L. nr.53/2003 Codul muncii
- introduce lit. g) la alin. (1) al art. 51
  L. nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
- modifică art. 3 lit. a), titlul cap. II, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 9, art. 16 alin. (3) partea introductivă, art. 16 alin. (4) și (6), art. 16 alin. (8) lit. a), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19, art. 20 alin. (1), art. 25, art. 26, art.27, art. 28 alin. (3), art. 29 alin. (6) și (7), art. 36, art. 37 alin. (1) și (2), art. 38, art. 39 alin. (2), art. 41 alin. (1) și (2), art. 42 alin. (1) lit. c) și d), art. 44 alin. (4), art. 52 alin. (2), titlul secțiunii a 2-a a cap. IV, art. 58, art. 59, art. 64, art. 65, titlul cap. V, art. 67 alin. (1), titlul cap. VII, art. 74 alin. (3), art. 75, art. 76, art. 79 alin. (1), art. 80, art. 82 alin. (3), art. 85 alin. (1), art. 90, art. 91 alin. (2), art.92 alin. (1), art. 981; introduce alin. (3)-(6) la art. 8, art. 91, art. 151, alin. (31) la art. 16, alin. (61) și alin. (10) la art. 16, art. 271, alin. (4) la art. 28, art. 461-465, lit. b1) la alin. (2) al art. 48, lit. e) la art. 57, lit. c) la art. 61, art. 621, art. 671- 674, art. 68, art. 69, art. 761-764, lit. e) și f) la alin. (4) al art. 85, alin. (21) la art. 91, 911; abrogă art. 29 alin. (8), art. 63 alin. (4), art. 67 alin. (2), cap. VI cu art. 71-73, art. 74 alin. (4) și (5), art. 78 alin. (1), art. 93-98, art. 99; în cuprinsul Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cuprinsul actelor normative în vigoare din domeniul adopției, sintagma „deschiderea procedurii adopției interne” se înlocuiește cu sintagma „deschiderea procedurii adopției”, denumirea „Oficiul Român pentru Adopții” sau, după caz, „Oficiul” se înlocuiește cu denumirea „Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului șl Adopție” sau, după caz, cu „A.N.P.D.C.A.”, sintagma „potrivire teoretică" se înlocuiește cu sintagma „potrivire inițială” și termenul „ordin" se înlocuiește cu termenul „decizie”. Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cuprinsul dispozițiilor art. 20 alin. (2) șl (3) și art. 21 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul „Oficiul” se înlocuiește cu termenul „comisia”.
dispune republicarea
  L. nr.233/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției
- abrogă art. V
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 153 alin. (1) lit. h), denumirea marginală a art. 162, art. 162, art. 168 alin. (10)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.403/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative


Marți, 23 aprilie 2024, 08:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.