HOTĂRÂRE nr.157 din 10 martie 2016
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.157 din 10 martie 2016
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 271/11 apr. 2016
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.113/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006
  O. nr.2.714/C/2008 al ministrului justiției privind durata și periodicitatea vizitelor, greutatea și numărul pachetelor, precum și categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate și folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate
totodata, abrogă:
O. nr.3.014/C/2010 al ministrului justiției pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 2.714/C/2008 privind durata și periodicitatea vizitelor, greutatea și numărul pachetelor, precum și categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate și folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate
  O. nr.420/C/2011 al ministrului justiției privind condițiile în care persoanele condamnate pot presta muncă pe bază de voluntariat
  Decizie nr.438/2013 a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deținuților la activități și programe de educație, asistență psihologică și socială, la activități lucrative, precum și în situații de risc
totodata, abrogă:
Decizie nr.377/2014 a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru modificarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deținuților la activități și programe de educație, asistență psihologică si socială, la activități lucrative, precum și în situații cfe risc, aprobată prin Decizia directorului general ai Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 438/2013
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.593/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016
- modifică și completează anexa
  H.G. nr.850/2023 pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016
- modifică si completează anexa : modifică art. 22 alin. (4), art. 23, art. 28 alin. (2), art. 34 alin. (1) lit. a), art. 40 alin. (2), art. 101 alin. (1), art. 111 alin. (8), art. 121 alin. (1), art. 122 alin. (3), art. 124 alin. (3), art. 134, art. 136, art. 138 alin. (4), art. 139, art. 145, art. 146 alin. (1), art. 151 alin. (1), (2) si (6), art. 156 alin. (1), (2) si (5), art. 160 alin. (10), art. 191 alin. (7) si (8), art. 210 alin. (2), art. 211 alin. (2), art. 212, art. 213 alin. (2) lit. c), art. 214 alin. (4), art. 217 alin. (1) partea introductivă, art. 218 partea introductivă, art. 223 alin. (2), art. 225 alin. (1), art. 237 alin. (11), art. 238 alin. (1) si (3), art. 246 alin. (3) si (4), art. 249, art. 250 alin. (9), art. 252 alin. (3), art. 262 alin. (3), art. 263 alin. (3), art. 270, art. 273, la art. 315 alineatul unic devine alin. (1), art. 325 alin. (1) lit. e), art. 326 alin. (2) lit. e), art. 328 alin. (2) lit. c), art. 329 alin. (2), art. 330 alin. (2), art. 332 alin. (1) partea introductivă, art. 333 alin. (1) partea introductivă, art. 339 alin. (2) si (3), anexa nr. 1 cap. II pct. 9, anexa nr. 1 cap. III pct. 6, 9 si 19, anexa nr. 1 cap. IV pct. 6, anexa nr. 2 cap. III pct. 6, 8 si 17, anexa nr. 2 cap. IV pct. 6; introduce alin. (21) la art. 28, alin. (9) la art. 28, lit. g) la art. 91 alin. (2), alin. (6) la art. 91, alin. (11) - (13) la art. 100, alin. (21) la art. 120, alin. (6) la art. 129, alin. (6) si (7) la art. 130, alin. (21) la art. 133, alin. (21) si (22) la art. 138, alin. (21) la art. 142, alin. (4) si (5) la art. 142, alin. (11) la art. 149, alin. (8) la art. 151, alin. (11) la art. 162, alin. (4) la art. 163, alin. (10) si (11) la art. 174, alin. (9) la art. 187, alin. (31) la art. 193, alin. (5) la art. 213, art. 2141, alin. (21) la art. 215, alin. (4) la art. 220, lit. f1) la art. 245 alin. (2), alin. (21) la art. 246, alin. (31) la art. 248, alin. (11) la art. 252, alin. (2) la art. 315, pct. 39 la anexa nr. 1 cap. III, pct. 9 la anexa nr. 1 cap. IV, cap. V la anexa nr. 1, pct. 9 la anexa nr. 2 cap. IV; abrogă art. 124 alin. (4), art. 213 alin. (2) lit. b), art. 325 alin. (1) lit. f)


Sâmbătă, 02 martie 2024, 09:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.