ORDIN nr.536 din 2 decembrie 1997
pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor utilizate la vehicule rutiere și autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de reparatii sau desfasoara activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.536 din 2 decembrie 1997
Emitent: Ministerul Transporturilor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 348/9 dec. 1997
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.538/2000 al ministrului transporturilor privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr.536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor utilizate la vehicule rutiere și autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparații sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere (abrogat prin O. nr.2.135/2005)
  O. nr.1.006/2001 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum și evaluarea capabilității tehnice și autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere - RNTR 4 (abrogat prin O. nr.2.135/2005)
  O. nr.1.939/2001 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind exercitarea controlului respectării reglementărilor și sancționării contravențiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor destinate acestora, la funcționarea unităților de reparații și reconstrucție a vehiculelor, a stațiilor de inspecție tehnică, precum și la metodologia de efectuare a inspecției tehnice periodice (abrogat prin O. nr.525/2003)
  O. nr.657/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum și evaluarea capabilității tehnice și autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere - RNTR 4 (abrogat prin O. nr.2.135/2005)
  O. nr.62/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum și evaluarea capabilității tehnice și autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere - RNTR 4, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.2.135/2005)
Titlu nou: Ordin pentru aprobărea Reglementarilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate - RNTR 4
  O. nr.525/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind exercitarea controlului respectării reglementărilor și sancționării contravențiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor destinate acestora, la funcționarea unităților de reparații și reconstrucție a vehiculelor, a stațiilor de inspecție tehnică, precum și la metodologia de efectuare a inspecției tehnice periodice (abrogat prin O. nr.458/2006)
  O. nr.1.358/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum și autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate - RNTR 4 (abrogat prin O. nr.2.135/2005)
Abrogat: O. nr.2.135/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora - RNTR 4


Luni, 15 iulie 2024, 20:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.