LEGE nr.82 din 24 decembrie 1991
Legea contabilității
Fisa actului

Descriptori:

Administrația publică locală
organizarea și conducerea contabilității
H.G. nr.704/1993
L. nr.82/1991

Agenți economici
armonizare reglementări contabile cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cu Standardele de Contabilitate Internaționale
L. nr.82/1991
O. nr.94/2001   (M.F.P.)
H.G. nr.704/1993

contabilitate
operațiuni financiar-contabile, raportări
O. nr.949/1997   (M.F.)
L. nr.82/1991

operațiuni privind constituirea și utilizarea Fondului național de solidaritate (timbru social)
L. nr.82/1991
O.U.G. nr.118/1999
O. nr.1.229/1999   (M.F.)
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.743/2000
O.U.G. nr.60/2001

Alimente
contabilitate, formulare tipizate
L. nr.82/1991
O. nr.425/1998   (M.F.)
H.G. nr.831/1997

Amortizare
imobilizări corporale
reevaluare, condiții
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
L. nr.58/1998
N. nr.11/2000   (B.N.R.)
H.G. nr.403/2000
O. nr.338/2000   (M.F.)
L. nr.101/1998

Arhivă
și păstrare documente justificative și contabile
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)

Asigurări sociale
contabilitate
L. nr.82/1991

contribuție
reflectare operațiuni în contabilitatea băncilor
C. nr.11/1999   (B.N.R.)
L. nr.82/1991

Asociații
contabilitate, registre pentru evidența bunurilor, formulare tipizate
L. nr.82/1991
O. nr.425/1998   (M.F.)
H.G. nr.831/1997

persoane juridice fără scop lucrativ, plan de conturi și norme metodologice de utilizare a acestuia, aplicare
L. nr.82/1991
O. nr.1.591/1998   (M.F.)
H.G. nr.704/1993

Asociații de proprietari, locuințe
contabilitate, registre pentru evidența operațiunilor bănești
L. nr.82/1991
O. nr.425/1998   (M.F.)
H.G. nr.831/1997

Audit financiar
auditarea conturilor consolidate
L. nr.82/1991
O. nr.772/2000   (M.F.)
H.G. nr.704/1993
O.U.G. nr.75/1999

Banca de depuneri, operațiuni de creditare, societăți bancare
armonizare reglementări contabile cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aplicare, condiții
L. nr.82/1991
O. nr.1.982/5/2001   (M.F.P., B.N.R.)

contabilitate, înregistrare operațiuni de leasing, condiții
L. nr.82/1991
O.G. nr.51/1997
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.686/1999   (M.F.)
C. nr.3/2000   (B.N.R.)

contribuții de asigurări sociale, reflectare operațiuni în contabilitatea băncilor
L. nr.82/1991
C. nr.11/1999   (B.N.R.)

fuziune, dezvoltare și lichidare bănci, reflectare principale operațiuni în contabilitate
L. nr.31/1990
L. nr.82/1991
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998
O. nr.2.388/1995   (M.F.)

imobilizări corporale, reevaluări, condiții
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.11/2000   (B.N.R.)

societăți bancare, stat acționar
diferențe curs valutar, evidențiere în contabilitate
L. nr.82/1991
O.G. nr.61/2001

stare de insolvabilitate, calculul valorii activului și pasivului băncilor
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.83/1998
L. nr.101/1998
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.1.524/362/1998   (M.F., B.N.R.)

Bibliotecari
răspundere materială pentru eventuale pagube produse în gestiune din culpa lor
L. nr.82/1991
O. nr.2.062/2000   (M.C.P.N.)

Biblioteci
documente, evidență gestionare și inventariere
L. nr.82/1991
O. nr.2.062/2000   (M.C.P.N.)

Bilanț contabil
și alte documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, depunere de către agenții economici și alți contribuabili
L. nr.82/1991
H.G. nr.627/1995

verificare, certificare și prestare servicii în domeniul contabilității
L. nr.82/1991
O.G. nr.61/2001

Bugetul de stat
contabilitate, bilanț contabil
L. nr.82/1991

încheierea exercițiului bugetar al anului 2001
L. nr.82/1991
L. nr.72/1996
L. nr.189/1998
O. nr.2.282/2001   (M.F.P.)

Bunuri
culturale
evidență, gestiune, inventariere, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.2.035/2000   (M.C.P.N.)

de natura stocurilor, formulare tipizate pentru contabilitate
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)

inventariere
contabilitate
L. nr.82/1991

Case memoriale
bunuri culturale, evidență gestiune, inventariere, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.2.035/2000   (M.C.P.N.)
vezi:  Ministerul Culturii și Cultelor

Casierie
contabilitate, formulare tipizate, nomenclator
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)

Centre de cultură
bunuri culturale, evidență, gestiune, inventariere, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.2.035/2000   (M.C.P.N.)

Cercetare științifică
rezultate, înregistrare în contabilitate
L. nr.82/1991
O.G. nr.25/1995

Cifră de afaceri
nivel, condiții, obligație persoane juridice, încheiere contracte pentru întocmirea situațiilor financiare anuale
L. nr.82/1991
O. nr.1.988/2001   (M.F.P.)

Colecții publice
de bunuri culturale, evidență, gestiune, inventariere, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.2.035/2000   (M.C.P.N.)

Contabilitate
regim juridic, organizare și conducere
L. nr.82/1991
H.G. nr.335/1995
O. nr.1.459/1995   (M.F.)
O. nr.1.670/1997   (M.F.)

arhivare și păstrare documente justificative contabile
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)

armonizare reglementări contabile, cu
Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aplicare, condiții
L. nr.82/1991
O. nr.1.982/5/2001   (M.F.P., B.N.R.)

bănci, înregistrare diferențe rezultate în urma reevaluării imobilizărilor corporale
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
N. nr.3/1999   (B.N.R.)

bănci, înregistrare operațiuni de leasing, condiții
L. nr.82/1991
O.G. nr.51/1997
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
C. nr.3/2000   (B.N.R.)
R. nr.1/2001   (B.N.R.)

bilanț contabil, formulare tipizate
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)

bilanț contabil, modele, verificare și certificare
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993

consolidare conturi, norme, aplicare de către societățile comerciale, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.772/2000   (M.F.)

contribuții de asigurări sociale, reflectare în contabilitatea băncilor
L. nr.82/1991
C. nr.11/1999   (B.N.R.)

generală, formulare tipizate, nomenclator
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)

înregistrare contribuție financiară a Comunității Europene
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
O. nr.875/2000   (M.F.)
O. nr.6.104/1/2001   (M.F.P., B.N.R.)

înregistrare operațiuni privind constituirea și utilizarea Fondului național de solidaritate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, unitățile sale teritoriale și agenți economici
L. nr.82/1991
O.U.G. nr.118/1999
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.743/2000
O. nr.1.229/1999   (M.F.)

operațiuni și măsuri referitoare la încheierea exercițiilor financiar-contabile la bănci
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
C. nr.5/2000   (B.N.R.)

organizare și conducere, evidență contabilă în partidă simplă de către persoane fizice care au calitatea de contribuabil
L. nr.82/1991
O.G. nr.73/1999
O. nr.215/2000   (M.F.)

plan de conturi și norme metodologice de utilizare a acestuia de către persoane juridice fără scop lucrativ
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.1.591/1998   (M.F.)

reconstituire documente justificative și contabile, pierdute, sustrase sau distruse
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)

reflectare în contabilitate a principalelor operațiuni privind
fuziunea, dizolvarea și lichidarea băncilor
L. nr.31/1990
L. nr.82/1991
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.1.524/362/1998   (M.F., B.N.R.)

impozitarea veniturilor de natura dobânzilor realizate de persoanele fizice
L. nr.82/1991
L. nr.101/1998
O.G. nr.73/1999
C. nr.27/2000   (B.N.R.)

premierea și utilizarea fondurilor din contribuția financiară a Comunității Europene și a fondurilor de cofinanțare aferente, precizări
L. nr.82/1991
O.U.G. nr.63/1999
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.1.011/1999    [aprobare]
O. nr.875/2000   (M.F.)

reevaluării de către bănci a clădirilor, construcțiilor speciale
L. nr.82/1991
H.G. nr.964/1998
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)

registre
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
contabilității
L. nr.82/1991

Culte religioase
unități de cult, fonduri primite de la bugetul de stat, înregistrare în contabilitate
L. nr.82/1991
L. nr.142/1999
H.G. nr.1.070/1999
O. nr.1.591/1998   (M.F.)
vezi:  Institute teologice
vezi:  Asigurări sociale de stat

Cultură
bunuri culturale, evidență, gestionare, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.2.035/2000   (M.C.P.N.)

Delegare, detașare în alte localități din țară
delegație, contabilitate, formulare tipizate
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)

Faliment
instituții de credit, reflectarea principalelor operațiuni în contabilitate
L. nr.31/1990
L. nr.82/1991
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998
O. nr.2.388/1995   (M.F.)

Financiar, domeniu
încheiere exercițiu bugetar în anul 2001, metodologie
L. nr.82/1991
L. nr.72/1996
L. nr.189/1998
O. nr.2.282/2001   (M.F.P.)

nivelul cifrei de afaceri, condiții, persoane juridice, încheiere contracte pentru întocmirea situațiilor financiare anuale
L. nr.82/1991
O. nr.1.988/2001   (M.F.P.)

Fondul național de solidaritate
contabilitate, înregistrare operațiuni, constituire și utilizare
L. nr.82/1991
O.U.G. nr.118/1999
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.743/2000
O. nr.1.229/1999   (M.F.)

Fondul special al drumurilor publice
constituire, utilizare, sancțiuni
L. nr.82/1991
L. nr.72/1996
L. nr.118/1996
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.487/1996   (M.F.)
O. nr.313/1997   (M.Tr.)

Formulare în activitatea financiară și contabilă
modele comune, activitate financiară și contabilă, întocmire, utilizare
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.2.055/1998   (M.F.)

modificarea modelelor și normelor de întocmire și utilizare și introducerea de noi formulare
L. nr.82/1991
O.G. nr.73/1999
O.U.G. nr.17/2000
H.G. nr.401/2000
O. nr.903/2000   (M.F.)

Fundații
persoane juridice fără scop lucrativ, plan de conturi și norme metodologice de utilizare a acestora, aplicare
L. nr.82/1991
O.G. nr.26/2000
H.G. nr.704/1993
O. nr.1.591/1998   (M.F.)

Impozit pe venit
calcul venit net impozabil, contribuabili, persoane fizice/juridice, organizarea și conducerea evidenței contabile în partidă simplă
L. nr.82/1991
O.G. nr.73/1999
O. nr.215/2000   (M.F.)

Informatică, informatizare
programe utilizate în domeniul financiar-contabil
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
contabilitate
L. nr.82/1991

Instituții de credit
armonizare reglementări contabile cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aplicare, condiții
L. nr.82/1991
O. nr.1.982/5/2001   (M.F.P., B.N.R.)

Instituții publice
deținătoare de bunuri culturale, evidență, gestiune, inventariere, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.2.035/2000   (M.C.P.N.)

Inventar, inventariere
bănci, comisii de inventariere, analiză reevaluare imobilizări corporale, măsuri
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.11/2000   (B.N.R.)

bunuri
culturale deținute de instituții publice, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.2.035/2000   (M.C.P.N.)

Leasing
operațiuni
înregistrare în contabilitate
L. nr.82/1991
L. nr.99/1999
O.G. nr.51/1997
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.686/1999   (M.F.)
C. nr.3/2000   (B.N.R.)

Leu, moneda națională
operațiuni în contabilitate
L. nr.82/1991

Magazie
contabilitate, formulare tipizate, nomenclator
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)

Mijloace bănești și decontări
contabilitate, formulare tipizate
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)

Mijloace fixe
contabilitate, formulare tipizate, nomenclator
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)

reevaluare, înregistrare în contabilitate
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
și unitățile sale teritoriale, contabilitate, operațiuni privind timbru social colectat
L. nr.82/1991
O.U.G. nr.118/1999
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.743/2000
O. nr.1.229/1999   (M.F.)

Monedă
înregistrări contabile, în moneda națională
L. nr.82/1991

Monitorul Oficial al României
R.A. Monitorul Oficial al României
publicații ale agenților economici și a altor acte prevăzute de lege
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990
L. nr.82/1991

Muzee
bunuri culturale, evidență, gestionare, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.2.035/2000   (M.C.P.N.)

Numerar, sume
efectuare, operațiuni în contabilitate
L. nr.82/1991

Operațiuni cu numerar
efectuare
L. nr.82/1991
O.G. nr.15/1996

Organizații cu caracter obștesc
persoane juridice, fără scop lucrativ, plan de conturi și norme metodologice de utilizare a acestora, aplicare
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.1.591/1998   (M.F.)

Partide politice
persoane juridice fără scop lucrativ, plan de conturi, norme metodologice, utilizare
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.1.591/1998   (M.F.)

Patrimoniu
bilanț contabil
L. nr.82/1991
O. nr.167/2001   (M.F.P.)

contabilitate, înregistrare, reevaluare,
L. nr.82/1991
H.G. nr.500/1994
H.G. nr.424/2001

cultural național
evidență, gestionare, inventariere, documente biblioteci publice
L. nr.82/1991
O. nr.2.062/2000   (M.C.P.N.)

Persoane fizice
în calitate de contribuabil, organizare și conducere evidență contabilă în partidă simplă
L. nr.82/1991
O.G. nr.73/1999
O. nr.215/2000   (M.F.)

Persoane juridice
contabilitate
L. nr.82/1991
L. nr.72/1996

Plan de conturi
și norme metodologice, utilizare de către persoane juridice fără scop lucrativ
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.1.591/1998   (M.F.)

Proprietar
bunuri culturale, revendicare, retrocedare din gestiunea instituțiilor publice, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.035/2000   (M.C.P.N.)

Redevențe
petroliere, acord petrolier
L. nr.82/1991
L. nr.134/1995
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.1.265/1996
O. nr.41/1998   (A.N.R.M.)

Regii autonome
buget de venituri și cheltuieli, întocmire, Norme metodologice
L. nr.15/1990
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.616/2000   (M.F.)

contabilitate
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993

Registrul de contabilitate
înregistrări
L. nr.82/1991

Salariu
și alte drepturi de personal, contabilitate, formulare tipizate
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)

Sindicate
organizații, plan de conturi și norme metodologice de utilizare a acestuia, aplicare
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.1.591/1998   (M.F.)

Societăți bancare -bănci (exclusiv române)
inventar
L. nr.82/1991
O. nr.2.388/1995   (M.F.)

închiderea exercițiului financiar contabil, reflectare în contabilitate
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.61/2001
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.909/1997
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)

Societăți comerciale (exclusiv române)
contabilitate, organizare
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993

emitente de valori mobiliare, verificare și certificare situații financiare
L. nr.82/1991
L. nr.52/1994
H.G. nr.704/1993
O. nr.10/2000   (C.N.V.M.)

State de salarii
contabilitate, formulare tipizate
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)

Stocuri
contabilitate, bunuri, formulare tipizate
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)

Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.)
reflectare în contabilitate
L. nr.82/1991

Terenuri
valoare, înregistrare în contabilitate la intrarea în patrimoniu, criterii
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994

Timbru
social, înregistrare în contabilitate, criterii, condiții
L. nr.82/1991
O.U.G. nr.118/1999
H.G. nr.704/1993
O. nr.1.229/1999   (M.F.)

Trezoreria generală a statului
contabilitate, formulare tipizate
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)

Valută
agenți economici, investiții în imobilizări corporale, plata în valută, reflectare în contabilitate, condiții
L. nr.82/1991
O.G. nr.61/2001

contabilitate, operațiuni în lei și valută
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.104/1997
H.G. nr.155/1997
O. nr.1.670/1997   (M.F.)

Venituri
de natura dobânzilor, realizate de persoanele fizice, reflectare în contabilitatea unor bănci
L. nr.82/1991
L. nr.101/1998
O.G. nr.73/1999
C. nr.27/2000   (B.N.R.)


Joi, 30 mai 2024, 13:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.