ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.57 din 9 decembrie 2015
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.57 din 9 decembrie 2015
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prevederile art. 16, art. 17, art. 22 pct. 7 și art. 40 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.
Publicare: M.Of. nr. 923/11 dec. 2015
Rectificare: M.Of. nr. 973/29 dec. 2015
Functie activa:
Modifică: L. nr.82/1991 Legea contabilității
- introduce alin. (21) și (22) la alin. (2) al art. 7
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
- abrogă art. 9 alin. (5)
  O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- modifică art. 31 alin. (5), art. 5 alin. (14) și art. 10 lit. aa)
  O.U.G. nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
- modifică art. 5 alin. (11), art. (61) alin. (6) lit. a) și art. 7 alin. (1) lit. c); introduce lit. d) la alin. (1) al art. 7 și alin. (31) la art. 11; abrogă art. 11 alin. (2) lit. g), art. 11 alin. (3) lit. c) și art. 11 alin. (3) lit. f) și g)
  L. nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
- modifică art. 43 alin. (3)
  L. nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- abrogă art. 29
  O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică
- modifică art. 2 lit. d1); introduce alin. (6) la art. 5; abrogă art. 5 alin. (3) lit. c1)
  O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- modifică art. 8
  O.U.G. nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
- modifică art. 2 alin. (1) și (3) și art. 6
  O.U.G. nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
- modifică art. 1 alin. (5), (104) lit. c) și d), alin. (105) și alin. (107)
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
  O.G. nr.8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
- prorogă termenul prevăzut la art. V și VII până la data de 31 dec. 2016
  O.G. nr.4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
- prorogă termenul prevăzut la art. unic alin. (2) până la 1 ian. 2017
  O.G. nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural
- prorogă termenul prevăzut la art. 6 până la 31 dec. 2016, inclusiv
  O.G. nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale
- prorogă termenul prevăzut la art. 6 până la 31 dec. 2016, inclusiv
  O.G. nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
- prorogă termenul prevăzut la art. 7 până la 31 dec. 2016, inclusiv
  O.U.G. nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 2 lit. e), art. 8 și art. 9
  O.U.G. nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- modifică art. 20
  O.U.G. nr.91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- modifică art. II și art. III
  H.G. nr.234/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice
- abrogă art. 9 alin. (8) din Normele metodologice
  L. nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
- modifică art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 28, art. 29, art. 30, art. 31 alin. (1) art. 33, art. 39, art. 40, art. 55 alin. (1), art. 64 alin. (1), art. 76 alin. (2), art. 92 lit. a), art. 94, art. 108, art. 109, art. 110 alin. (1), (2), (4) și (8), art. 111 și art. 122; introduce alin. (3) la art. 31 și art. 1221; abrogă art. 22, art. 60 alin. (2), art. 70 și art. 88 lit. i)
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 153 alin. (1) lit. m), art. 160 alin. (1), art. 168 alin. (9) și art. 254
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 973/29 dec. 2015
Modificată: O.U.G. nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 10 alin. (2); introduce art. 31-36, art. 121, anexele nr. 1 și 2; abrogă art. 4 alin. (4)
  O.U.G. nr.43/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016; prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
- modifică art. 31 alin. (1) și (8), art. 33 alin. (5) partea introductivă, art. 3 alin. (9), art. 34 alin. (2) lit. b), art. 35, art. 36, art. 121; modifică și completează anexa nr. 2; introduce alin. (11)_(14) la art. 31, alin. (61) și (62) la art. 32, anexa nr. 3
  L. nr.193/2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare
- abrogă art. 3
  D.C.C. nr.794/2016 DECIZIA nr. 794 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (11)-(14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 31 alin. (12) (termenul se împlinește la data de 4 februarie 2017) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.794/2016 DECIZIA nr. 794 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (11)-(14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- art. 31 alin. (12)
Modificată: L. nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 31 alin. (2), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (4) partea introductivă, art. 33 alin. (5) partea introductivă, art. 33 alin. (7), (11) și (12) și art. 35; introduce alin. (15)-(112) la art. 31, alin. (63) la art. 32, lit. e)-i) la art. 33 alin. (4), alin. (3) și (4) la art. 34 și alin. (5) și (6) la art. 36, anexa nr. 21; înlocuiește anexele nr. 1 și 2
  O.U.G. nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 33 alin. (4), art. 34 alin. (4; introduce alin. (5) la art. 34
  O.U.G. nr.12/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- modifică anexa nr. 21; introduce alin. (31) la art. 34
  O.U.G. nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul învățământului
- modifică anexa nr. 2; abrogă art. 3 4 alin. (5)
  L. nr.115/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 1
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- cap. I cu art. 1—121, art. 13 și 16
  O.U.G. nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare Teritorială Europeană", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 32 alin.(1), alin.(61) și alin. (7)
Referită de: Decizie nr.41/2018 DECIZIA nr. 41 din 4 iunie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 33 si 34 alin. (3)
  Decizie nr.49/2018 DECIZIA nr. 49 din 18 iunie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 31 alin. (1), raportat la art. 31 alin. (13), în forma modificată prin O.U.G. nr. 43/2016
  Decizie nr.51/2019 DECIZIA nr. 51 din 11 noiembrie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- Admite sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Bacău - Secția a ll-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 947/110/2018, și stabilește că termenul de „salariu de bază” se interpretează extensiv, în sensul că se referă și la „salariul funcției de bază” al polițiștilor; - art. 31 alin. (1)
  Decizie nr.12/2022 DECIZIA nr. 12 din 6 iunie 2022 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii) "
- art. 1 alin. (1) si (2) si art. 31 alin. (1)—(13) raportat la art. 16 alin. (1) din capitolul VIII la L. nr. 284/2010
Modificată: O.U.G. nr.92/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 34 alin. (1)
  O.G. nr.33/2022 Ordonantă privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale si bugetare
- modifică art. 34 alin. (1)
  O.U.G. nr.17/2023 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 34 alin. (1)
  L. nr.185/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2022 pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare si pentru reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
- aprobă O.U.G. nr. 92/2022
  L. nr.319/2023 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale si bugetare
- modifică art. 34 alin. (1)
  O.U.G. nr.124/2023 Ordonantă de urgentă privind derularea operatiunilor de cooperare tehnologică si industrială în domeniile apărării si securitătii, înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române de Cooperare Tehnologică si Industrială pentru Securitate si Apărare si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 34 alin. (3); introduce alin. (21) si (22) la art. 35
  O.U.G. nr.48/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 34 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 34 alin. (4)


Luni, 27 mai 2024, 01:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.