ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.92 din 30 decembrie 1997
privind stimularea investitiilor directe
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.92 din 30 decembrie 1997
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.241/1998 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 412/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 386/30 dec. 1997 text
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.414/2002)
abrogă art.2 alin.(4)
  O.U.G. nr.31/1997 privind regimul investitiilor straine in Romania (abrogata prin L. nr.241/1998)
abrogă, art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.16, art.17, art.18, art.19, art.20, art.21, art.22, art.23, art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, art.29, art.30, art.31, art.32, art.33
De văzut și: L. nr.35/1991 privind regimul investitiilor straine (abrogata prin O.U.G. nr.31/1997)
menține facilitățile în derulare până la expirarea termenelor pentru care au fost acordate
  L. nr.71/1994 privind acordarea unor facilitati suplimentare fata de Legea nr.35/1991, republicata, pentru atragerea de investitori straini in industrie (abrogata prin O.U.G. nr.31/1997)
menține facilitățile în derulare până la expirarea termenelor pentru care au fost acordate
  O.U.G. nr.31/1997 privind regimul investitiilor straine in Romania (abrogata prin L. nr.241/1998)
menține facilitățile în derulare până la expirarea termenelor pentru care au fost acordate
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.94/1998 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.92/1997 privind stimularea investitiilor directe
  H.G. nr.323/1998 pentru completarea articolului 9 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/1997 privind stimularea investițiilor directe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.94/1998
Aprobată cu modificări: L. nr.241/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/1997 privind stimularea investițiilor directe
Modificată: L. nr.36/1999 a bugetului de stat pe anul 1999
suspendă facilități fiscale
  O.U.G. nr.32/1999 ORDONANȚA DE URGENȚĂ privind aplicarea prevederilor art.6 alin.(2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
interpretează art.6 alin.(2) din L.nr.36/1999 (în înțelesul acestor prevederi, facilități fiscale sunt cele prevăzute la cap.IV, Facilități vamale și fiscale)
  O.U.G. nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului
modifică art.13 lit.a
  O.U.G. nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
abrogă art.13 lit.c, e, f, art.131, art.15
  O.U.G. nr.215/1999 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată (abrogata; respinsa prin L. nr.285/2001)
abrogă art.13 lit.a și b
  O.U.G. nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
abrogă art.13 lit.c, d, e, f și art.131 referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizarea accelerată, reclamă și publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzător valorii investiției, art.15 și 151.
  O.U.G. nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.345/2002)
abrogă art.13 lit.a și b
  L. nr.189/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
abrogă prevederile din art.13 lit.c, d, e, f și art.131 referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizare accelerată, reclamă și publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzătoare valorii investiției și prevederile art.15 și 151 referitoare la facilitățile în derulare prevăzute de L.nr.35/1991 privind regimul investițiilor străine în România, republicată și la scutirea, reducerea și cota redusă a impozitului pe profit prevăzute de O.U.G.nr.31/1997
  L. nr.294/2001 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G.nr.6/2000
  L. nr.576/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului
abrogă modificările efectuate prin O.U.G.nr.127/1999
  L. nr.312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine
modifică art.6


Luni, 22 aprilie 2024, 23:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.