ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.88 din 23 decembrie 1997
privind privatizarea societatilor comerciale
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.88 din 23 decembrie 1997
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.44/1998 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 409/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 381/29 dec. 1997 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.58/1991 Legea privatizarii societatilor comerciale
  L. nr.77/1994 privind asociatiile salariatilor și membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza
  L. nr.55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
totodata, abrogă:
L. nr.129/1995 privind modificarea Legii nr.55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
  O.U.G. nr.15/1997 pentru modificarea și completarea Legii privatizarii societatilor comerciale nr.58/1991
  O.U.G. nr.37/1997 privind modificarea și completarea Legii nr.55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
Încetează valabilitatea: H.G. nr.780/1993 privind infiintarea Agentiei de Restructurare
desființează Agenția de Restructurare
Modifică: L. nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
abrogă L. nr. 55/1995
  L. nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar
abrogă art. 4, art. 5, art. 7 alin. (2) lit. e, art. 11, art. 12, art. 14 alin. (2) și art. 17 alin. (2)
  O.U.G. nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
abrogă art.2 alin.(3), art.5, art.6 alin.(1) și 8, art.12 alin.(1)
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.44/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
Modificată: O.U.G. nr.56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.2/2001)
modifică în mod corespunzător
  O.U.G. nr.3/1999 pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
modifică art.14 alin.(1)
  O.U.G. nr.37/1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
completează art.9 cu alin.(61)-(64)
  L. nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
modifică art.1-3, Titlul cap.II, art.4-5, art.6 alin.(1) și (4), art.8 alin.(3), art.9 alin.(1)-(61), art.10, art.13-15, art.19, Titlul cap.IV, art.24, art.26-28, Titlul cap.V, art.31-33, Titlul cap.VII, art.34 alin.(1), art.41; introduce art.41- 43, alin.(41) la art.9, alin.(51) la art.9, art.151 și 152, cap.V1 - V3, art.341, cap.VII1; abrogă art.6 alin.(2), art.8 alin.(1) și (2), art.11, Titlul secțiunii I a cap.III, Titlul secțiunii a II-a a cap.III, art.20, art.21 alin.(3), art.22, Titlul secțiunii I a cap.IV, art.25, Titlul secțiunii a II-a a cap.IV, art.29-30, art.35, art.37-38, art.40
Referită de: H.G. nr.450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin H.G. nr.577/2002)
Modificată: O.U.G. nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
abrogă art.32 alin.(2) - (5)
Referită de: O. nr.709/1999 privind continutul avizului de mediu pentru privatizare, emis de autoritatea competenta, in aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr.450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile și completarile ulterioare (abrogat prin O.U.G. nr.164/2008)
Modificată: O.U.G. nr.150/1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale (abrogata prin L. nr.444/2001)
modifică art.14 alin.(4) - (7)
  O.U.G. nr.38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne (abrogata prin O.U.G. nr.111/2003)
abrogă art.9 alin.(4)
  O.U.G. nr.251/2000 pentru modificarea art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societaților comerciale
modifică art.14 alin.(5) și (6)
  O.U.G. nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (abrogata prin O.U.G. nr.23/2004)
înlocuiește sintagma "Fondul Proprietății de Stat" cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului"
  L. nr.30/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/1999 pentru completarea alin.(1) al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G.nr.3/1999
Referită de: H.G. nr.443/2001 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.450/1999 (abrogat prin H.G. nr.577/2002)
  H.G. nr.550/2001 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.450/1999 (abrogat prin H.G. nr.577/2002)
Modificată: L. nr.379/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/1999 pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
înlocuiește sintagma "Fondul Proprietății de Stat" cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului"
  L. nr.444/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.251/2000 pentru modificarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
modifică art.14 alin.(4), (5) și (7); abrogă O.U.G.nr.150/1999
  L. nr.548/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/1999 pentru modificarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G.nr.150/1999
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
abrogă art.3 lit.a, c, k și l, art.42, art.6, art.7, art.9 alin.(2) și (3), art.13 alin.(4), art.14 alin.(1), (3), (4), (5), (6), (8) și (9), art.152, art.19, art.31 alin.(2), (3), (4) și (5), secțiunea I a cap.V2, art.322 alin.(2), (3) și (4), art.323, art.324, art.329 alin.(1), (2) și (3), art.3210, art.3211, art.3212, art.3213 alin.(1) și (3), art.3214, art.3215 alin.(2), art.3217, art.3218 alin.(2), art.3219 alin.(1) și (3), art.3221 alin.(1) și (4), art.3228, art.3231, art.342 alin.(1) și (2), art.343, art.344 alin.(1), (2) și (3), art.41
Referită de: H.G. nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  H.G. nr.260/2003 pentru completarea art. 216 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002
completează art. 216
Modificată: O.G. nr.36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
abrogă art. 41 alin. (2) lit b)
  O.U.G. nr.26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
abrogă art. 41 alin. (2) lit.c)
  L. nr.185/2005 pentru abrogarea art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
- abroga art.34
  O.U.G. nr.50/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
- modifică art. 3 lit. d), e) și m); introduce lit. o)-s) la art. 3, alin. (7)-(9) la art. 13
  L. nr.129/2010 pentru completarea art. 322 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
- introduce alin. (6)-(9) la art. 322
  L. nr.91/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
- modifică art. 3 lit. d) și e), art. 42
  O.G. nr.14/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților
- modifică art. 3 lit. e), art. 42 alin. (1); introduce art. 241
  L. nr.75/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților
- aprobă O.G. nr.14/2014 și modifică art. 241 alin. (1) partea introductivă; introduce lit. d1) la art. 3, art. 242
Derogari:
  O.U.G. nr.172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A.
  L. nr.21/2003 privind unele măsuri pentru continuarea privatizării Societății Naționale de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A.
  L. nr.57/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și desfășurării activităților legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor și Locuinței
art.9 alin.1
  O.G. nr.55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, precum și pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului
  O.U.G. nr.93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situației specifice de la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.


Duminică, 23 iunie 2024, 21:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.